Anunț privind organizarea licitației de vânzare de masă lemnoasă pe picior

Regia Publică Locală Ocolul Silvic Pădurile Șincii RA anunță organizarea licitației în data de 14  decembrie 2019, ora 12, la sediul RPL OS Pădurile Șincii RA, str. Principală nr. 16, Șercaia, jud. Brașov.

Licitația este publică cu strigare.

Licitația este organizată și se va desfășura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017.

Data și ora organizării preselecției: 13.12.2019, ora 12.

Data și ora-limită până la care poate fi depusă documentația pentru preselecție și înscrierea la licitație: 13.12.2019, ora 10.

Lista partizilor care se licitează, prețul de pornire a licitației și pasul de licitare pentru fiecare partidă sunt afișate la sediul organizatorului și pe site-urile www.padurilesincii.ro, www.produselepadurii.ro și www.ocoalederegim.ro

Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitație 10.370 m3, din care:

Bursele brancovenesti
Monumente funerare
 • pe natură de produse:
  • produse principale: 10.370 (m3);
 • și, respectiv, pe specii și grupe de specii:
  • rășinoase:        1.189 (m3);
  • fag:                    9.032 (m3);
  • stejar:                     67 (m3);
  • diverse tari:           79 (m3);
  • diverse moi:            3 (m3);

Masa lemnoasă pe picior oferită spre vânzare provine din fondul forestier proprietate publică și privată certificată.

Masa lemnoasă rămasă neadjudecată după încheierea licitației nu se poate adjudeca prin negociere, în aceeași zi, în condițiile prevăzute de prezentul regulament și de alte reglementări în vigoare.

Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitației, începând cu data de 3 decembrie 2019.

Pentru informații și date suplimentare, vă puteți adresa organizatorului licitației: ing. Nicolae Ghircoiaș (tel. 0749.255.258).


Apreciază
Distribuie