ANUNȚ PUBLIC al Primăriei Făgăraș

ANUNȚ PUBLIC pentru continuarea procedurii privind aprobarea de dezvoltare a proiectului „Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona industrială a municipiului Făgăraș”.

Municipiul Făgăraș, titular al proiectului „Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona industrială a municipiului Făgăraș”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare „continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare”, pentru proiectul „Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona industrială a municipiului Făgăraș”, propus a fi amplasat în Făgăraș, Str. Octavian Paler, Str. 13 Decembrie, Sos. Combinatului, Str. Hurezului.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brașov. Str. Politehnicii nr. 3, în zilele de luni-joi între orele 8-16:30 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet www.apmbv.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.


Apreciază
Distribuie