APIA a început controalele

APIA face controale în exploataţiile de ovine şi caprine, pentru care au fost depuse cereri de solicitare a Plăţilor naţionale directe complementare în anul 2013.

Inspectorii Agenţiei verifică existenţa reală a efectivului total de animale pentru care s-a solicitat prima pe cap de animal, identifică animalele după crotaliile aplicate şi analizează în ce măsură corespund datele înscrise în cerere şi efectivul de animale existent în exploataţie.

Crescătorii de animale sunt anunţaţi că efectivele pentru care s-au solicitat finanţări trebuie să fie menţinute în exploataţie la adresa menţionată în cerere, pe perioada de retenţie, respectiv până la data de 3 august inclusiv.

Salco
Monumente funerare

În cazul în care solicitantul refuză accesul în exploataţie a reprezentanţilor APIA, cererea prin care s-a solicitat primă pe cap de animal devine neeligibilă. Controalele vor dura până la 3 august.

(Cristina Cornilă)


Apreciază
Distribuie