Atenție la petarde și artificii!

Atât cererea cât și oferta pentru materiale pirotehnice cresc simţitor în apropierea revelionului. Pentru prevenirea accidentelor care implică materialele pirotehnice, Poliția Brașov atenționează:

  • Potrivit legii, vârsta minimă la care pot fi utilizate materiale pirotehnice de tipul: steluțe, lumânări scânteietoare, jerbe cu scântei, minifacle, minisori, inele de foc, sateliți este de 16 ani. Aceste categorii sunt stabilite în funcție de gradul de periculozitate, iar obiectele pirotehnice de tipul I și P1 reprezintă gradul de periculozitate cel mai scăzut.
  • Comercializarea articolelor pirotehnice din categoria P1 (altele decât cele de divertisment şi articolele pirotehnice de scenă, care prezintă un risc scăzut) către persoane cu vârsta sub limita prevăzută de lege, respectiv 18 ani, precum şi comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni, constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

Poliția recomandă:

Bursele brancovenesti
Monumente funerare
  • Nu achiziționați materiale pirotehnice de la vânzătorii neautorizați!
  • În cazul în care vreți totuși să achiziționați artificii pentru acasă, asigurați-vă că sunt legale (trebuie să fie inscripționate în limba română, cu modul de folosire și termenul de valabilitate, iar comerciantul să aibă acte care fac dovada provenienței lor) și că le depozitați într-un loc uscat și răcoros până la momentul folosirii.
  • Folosiţi materialele pirotehnice de divertisment legale doar în spaţii deschise şi neobstrucţionate. De asemenea, aveţi grijă ca în împrejurimi să nu existe persoane, animale și mai ales materiale inflamabile.
  • Niciodată nu dați artificii copiilor!
  • Înainte să aruncaţi obiectele pirotehnice folosite, se recomandă să verificați dacă resturile materialelor pirotehnice de divertisment sunt complet stinse şi abia apoi să le puneți într-un recipient metalic, departe de materiale inflamabile.
  • Nu folosiți materiale pirotehnice dacă ați consumat alcool, chiar și în cantitate mică!


Apreciază
Distribuie