Au început înscrierile pentru învățământul profesional și dual de stat. Aproape 300 de locuri disponibile în Făgăraș

Absolvenții clasei a VIII-a (cu sau fără examen de Evaluare Națională) au la dispoziție 1.901 locuri în clasa a IX-a la unitățile școlare care organizează învățământ profesional și/sau dual în județul Brașov. Lista completă a acestora este disponibilă pe pagina de web a Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Brașov, la secțiunea dedicată admiterii în învățământul profesional și dual de stat.

În Făgăraș, două instituții de învățământ oferă 161 de locuri în învățământul dual:

Pentru învățământul profesional, sunt disponibile 129 de locuri:

În conformitate cu calendarul admiterii în învățământul profesional și dual de stat, în perioada 29 iunie – 3 iulie și 6 iulie are loc înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional sau dual, pe baza fișei de opțiuni și a foii matricole.

Opțiunile elevilor se completează de către candidați, asistați de către diriginți/cadrele didactice din unitatea de învățământ gimnazial, pe baza unei programări pe zile și intervale orare realizate pentru toți absolvenții unității, potrivit IȘJ Brașov.

Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ pentru care au optat se realizează numai de către școlile gimnaziale prin transmiterea electronică a fișelor de înscriere a candidaților, însoțite de foile matricole. Candidații nu se prezintă și nu depun personal documentele de înscriere la unitățile de învățământ pentru care optează.

În data de 6 iulie se vor afișa, la sediile și pe site-urile unităților de învățământ gimnazial absolvite și a unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional pentru care au optat, listele cu candidații înscriși în învățământul profesional și dual.

Tractari auto
Belvedere
Eve
Servicii profesionale de curatenie cu aburi
La Giorgia
Monumente funerare

La unitățile de învățământ și calificările la care numărul candidaților înscriși la unitatea de învățământ este mai mare decât numărul de locuri disponibile, se afișează și precizări detaliate privind probele suplimentare de admitere.

Elevii care frecventează învățământul profesional beneficiază de o bursă profesională, acordată de stat – 200 lei/lună, conform Hotărârii Guvernului nr. 951/2017. Acest sprijin financiar se acordă în fiecare an școlar, pe perioada cursurilor școlare, a pregătirii practice și pe timpul pregătirii și susținerii examenului de certificare a calificării profesionale.

Elevii care frecventează învățământul dual beneficiază de bursa profesională acordată de stat, la care se adaugă bursa lunară și alte forme de susținere din partea operatorilor economici parteneri de practică, după cum urmează: – din partea statului: bursa profesională – 200 lei/lună, conform HG nr. 951/2017 – din partea firmei cu care elevul va încheia contract de practică: bursă de valoare cel puțin egală cu bursa acordată de stat (200 lei/lună) și alte forme de susținere stabilite prin contractul de practică, în condițiile stabilite prin contract.

În județul Brașov, peste 100 de agenți economici au încheiat contracte cu unitățile școlare care organizează învățământ dual, în vederea școlarizării absolvenților de clasa a VIII-a la această formă de învățământ.

 

foto: arhivă


Apreciază
Distribuie