Aveţi rentă viageră, aveţi şi obligaţii

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Braşov (APIA) informează că, în perioada 01 martie – 31 august 2016, rentierii agricoli trebuie să se prezinte, personal ori prin mandatar/curator/tutore, la Centru APIA pentru vizarea carnetelor de rentier agricol, aferentă anului 2016.

Solicitantul trebuie să semneze o declaraţie pentru obţinerea vizei anuale, însoţită de următoarele documente:

1) carnetul de rentier agricol;

2) actul de identitate al solicitantului;

3) decizia de la comisia de expertiză medicală – pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală, în original. Decizia de la comisia de expertiză medicală se depune în copie;

4) procură notarială autentificată/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă din care să reiasă că solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, în original, numai pentru cazurile în care solicitarea vizării carnetului de rentier agricol este făcută de un reprezentant legal;

Bilka - consultant vanzari
Pensiunea Confort Morosanu

5) contractul/contractele de arendare încheiat/încheiate până la data de 30 septembrie 2011.

6) extras de cont pe numele rentierului agricol, deschis la oricare bancă de pe teritoriul României, în lei. (extrasul se depune opţional)

renta viagera 02În cazul în care se constată că datele declarate de solicitanţi nu corespund realităţii, dreptul de a primi rentă viageră agricolă se suspendă până la data completării dosarului conform prevederilor legale în vigoare.

Plata rentei viagere agricole se efectuează într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată.

Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia în anul 2015 poate fi încasată de moştenitorii săi.


Apreciază
Distribuie