Bursa „Bani de liceu” poate fi luată și de elevii cu bursă socială, de merit sau de performanță

Elevii care beneficiază de bursă socială, de studiu, de merit sau de performanță pot lua și bursa „Bani de liceu”, în valoare de 250 de lei pe lună, potrivit ordinului care reglementează criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar în acest an școlar.

Ce specifică ordinul citat în privința burselor școlare:

 • „Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu.
 • Elevii care au dreptul să primească atât bursă de performanță, cât și bursă de merit sau bursă de studiu trebuie să opteze pentru una dintre acestea, putând să o aleagă pe cea cu valoare mai mare sau acordată pentru o perioadă de timp mai mare.”

Conform Hotărârii de Guvern 712/2018, beneficiarii eligibili ai programului „Bani de liceu” sunt elevii aflați în întreţinerea familiilor al căror venit brut lunar pe membru de familie, realizat în ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului, este de maximum 500 de lei. Sunt eligibili, de asemenea, elevii care beneficiază de o măsură de protecție ori aflați sub tutelă sau curatelă, în cazul respectării condiției de venit.

În hotărârea de mai sus apare că sprijinul financiar de 250 de lei din cadrul programului „Bani de liceu” se acordă pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii examenului de bacalaureat sau de diplomă și pe perioada practicii în producție.

Reno Depo
Monumente funerare
Demgy
Mobila SH
BPM - excavatorist

Calendarul de desfășurare a programului național de protecție socială „Bani de liceu” este următorul:

 • Depunerea cererilor: 15 septembrie-25 septembrie;
 • Efectuarea anchetelor sociale și evaluarea eligibilității cererilor depuse de către comisii: 26 septembrie-15 octombrie;
 • Centralizarea cererilor, prin intermediul portalului dedicat: 25 septembrie-16 octombrie;
 • Afișarea pe internet a listei beneficiarilor: 17 octombrie;
 • Depunerea contestațiilor: 18 octombrie-21 octombrie;
 • Rezolvarea contestațiilor: 22 octombrie-25 octombrie;

Documentele necesare care trebuie depuse la școală în perioada 15-25 septembrie:

 • cererea-tip va fi completată de elev cu autorizarea reprezentantului legal și va fi însoțită de următoarele documente:
  1. copie a certificatului de naștere sau a actului de identitate al elevului;
  2. copii ale certificatelor de naștere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalți membri ai familiei;
  3. acte doveditoare care să ateste statutul juridic sau medical de: orfan, urmaș al eroilor revoluției, bolnav de TBC și se află în evidența dispensarului școlar, că suferă de: diabet, o boală malignă, sindrom de malabsorbție gravă, insuficiență renală cronică, astm bronșic, epilepsie, cardiopatie congenitală, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, că este infestat cu virusul HIV sau este bolnav de SIDA, că suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, handicap locomotor. Certificarea bolii se face de către medicul abilitat să avizeze acordarea burselor, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, numai după efectuarea unor anchete sociale pentru a se analiza starea materială a familiei;
  4. acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei.
  5. adeverință eliberată de către unitatea școlară din care să rezulte media generală și numărul de absențe nemotivate din anul școlar anterior depunerii cererii pentru acordarea sprijinului financiar în cadrul Programului național de protecție socială «Bani de liceu».

sursa: edupedu.ro


Apreciază
Distribuie