Comuna Cincu: anunț public asupra deciziei de încadrare

Comuna Cincu, titularul proiectului „Modernizare drumuri de interes local în comuna Cincu, județul Brașov”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare „continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare”, pentru proiectul „Modernizare drumuri de interes local în comuna Cincu, județul Brașov”, propus a fi amplasat în comuna Cincu.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Brașov, str. Politehnicii nr. 3, în zilele de luni-joi, între orele 8 – 16:30 și vineri între orele 8 – 14, precum și la următoarea adresă de internet www.apmbv.anpm.ro.

Bikeathon 2020
Monumente funerare
Copy Center TMF

Publicul interesat poate înainta comentarii / observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.


Apreciază
Distribuie