Documentația tehnică de cadastru general al comunei Șercaia, afișată timp de două luni

Comisia locală de fond funciar a Comunei Șercaia informează că, în conformitate cu contractul nr. 42331/15.09.2020, începând cu data de 23.05.2022, timp de 60 de zile, are loc afișarea publică a documentelor tehnice.

Unitatea Administrativ Teritorială Șercaia  a  ajuns  în  faza  de  afișare  a  documentației  tehnice privind  proiectul  de  cadastru  general. Afișarea publică a documentelor tehnice și primirea contestațiilor are loc din 23 mai 2022 până  în  data  de  21  iulie  2022.

Aceasta este, credem noi, cea mai importanta etapa dintr-o lucrare de cadastru general pentru că este momentul în care proprietarii pot verifica informațiile care îi privesc. Prin urmare, este foarte important să vină personal și să parcurgă toate datele legate de imobilele afișate (forma, limite de proprietate, încadrare teren) pentru a se asigura că sunt conforme cu realitatea. Așa cum am spus, scopul acestui proiect de amploare este să actualizeze cât mai multe din imobilele din România conform cu realitatea din teren. De exemplu, dacă în trecut exista o suprafață în actul de proprietate, odată cu măsurarea limitelor proprietății (garduri, canal etc.), noul extras de carte funciară trebuie să reflecte suprafața reală. Tocmai de aceea, atunci când veniți la punctul de întâlnire din fiecare sat pentru a verifica corectitudinea datelor, este recomandat să discutați cu reprezentanții instituției dar și ai firmei de cadastru despre eventualele nelămuriri”, se arată în informarea Primăriei Șercaia.

Dacă apar nemulțumiri legate de informațiile afișate, proprietarii au opțiunea de a face o contestație: trebuie să completeze o cerere de rectificare și să depună și documentele justificative, care să susțină argumentele.

Demgy - locuri de munca
Senchea
Monumente funerare
Stihl
Spalatoria GPC

Contestațiile se pot depune timp de 60 zile din prima zi de afișare a documentelor tehnice.

Dacă nu aveți nemulțumiri, înseamnă că mai aveți puțin de așteptat până când veți primi extrasul de carte funciara actualizat fiindcă mai există doar o etapă de parcurs”, informează Primăria Șercaia.

Întâlnirile  vor  avea  loc din 23 mai 2022  până  în  data  de 21 iulie 2022, în  fiecare sat al comunei, după următorul program:

  • Șercaia:  lunea și marțea, între orele 10-14, la punctul  de informare din Căminul Cultural Șercaia;
  • Vad: miercurea și joi, între orele 10-14, la punctul de informare din Căminul Cultural Vad;
  • Hălmeag:   vinerea, între orele 10-14, la punctul  de informare din Dispensarul Comunal Hălmeag.


Apreciază
Distribuie