Dosarele pentru locuințele ANL au fost analizate și punctate

Comisia pentru analizarea dosarelor solicitanţilor de locuinţe ANL a verificat joi, 9 iulie, cele 34 de dosare depuse. Membrii comisiei au stabilit lista de priorităţi prin aplicarea criteriilor stipulate de lege precum şi de H.C.L. nr 130/30.05.2019 – privind  criteriile  de acces la locuințe și ierarhizarea prin punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea  cererilor de locuințe destinate  închirierii tinerilor precum și formularul de înscriere pe lista de prioritate la locuințe în regim de închiriere, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe (ANL).

Din cele 34 de dosare depuse, au fost admise 33 de dosare, iar un dosar a fost respins întrucât nu a îndeplinit criteriul de acces (nu a fost depus Raport per salariat – extras Revisal  din care să rezulte locul de muncă, vechimea), a informat Compartimentul de comunicare din cadrul Primăriei Făgăraș.

Iată punctajele obținute de fiecare solicitant:

Lista de priorităţi în soluţionarea cererilor de locuinţe va fi supusă aprobării Consiliului Local Făgăraş şi va face parte integrantă din hotărârea de aprobare a listei solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri destinate închirierii .

TMF Copy Center
Monumente funerare
Amanet King Onix

Procesul-verbal al analizării cererilor de locuințe pentru tineri precum și anexa privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și repartizarea locuințelor pentru tineri au fost afișate la avizierul Primăriei Făgăraș, din str. Republicii.

Contestațiile se pot depune la Registratura Primăriei Făgăraș în termen de 7 zile de la afișarea listelor.

Comisia a fost formată din:

  1. Viorica Ion – consilier juridic – Primăria Făgăraș – președinte
  2. Florin Alexandru – consilier local- membru
  3. Alexandru Mazilu – consilier local- membru
  4. Norbert Stengel – consilier local- membru
  5. Radu Stelian Biza– consilier local – membru
  6. Camelia Maria Sas – reprezentant al D.A.S Făgăraş- membru
  7. Ioana Hârțoagă–Sef serviciu –Utilități publice-Primăria Făgăraș – membru
  8. Petre Ticu– consilier – Primăria Făgăraș- membru

Secretar: Simona Stroia –  consilier – Primăria Făgăraș


Apreciază
Distribuie