Drumul de exploatare agricolă DE 1170 aparține oficial comunei Comăna

12 consilieri din cadrul Consiliul local al Comunei Comăna au atestat prin vot apartenența la domeniul public al Comunei Comana a Drumului de exploatare agricolă DE 1170.

Drumul are o suprafață de 1806 mp și este situat în extravilanul satului Comăna de Jos.

Hotărârea a fost luată pe baza raportului compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Comăna, dar și în urma analizării lucrării topografice executate în acest sens.

Prin decizia luată de aleșii locali în ședința ordinară de lucru din luna august, se aprobă și însușirea documentației cadastrale de primă înscriere în Cartea Funciară și înscrierea dreptului de proprietate al Comunei Comana asupra Drumului de exploatare agricolă DE 1170.

Monumente funerare
BPM - excavatorist
Demgy
Proaspat Alb
Sumi Agro - Shigeki
Victoria Federal IFN
Reno Depo
Florian Shaorma

 

foto:arhivă


Apreciază
Distribuie