Licitație de vânzare de masă lemnoasă pe picior

Regia Publică Locală Ocolul Silvic Pădurile Șincii R.A. anunță organizarea licitației joi, 25 mai 2023,ora 12, la sediul din str. Principală nr. 16, Șercaia, jud. Brașov.

Licitația este publică cu strigare.

Licitația este organizată și se va desfășura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017.

Data și ora organizării preselecției: luni, 22 mai 2023, ora 12.

Data și ora-limită până la care poate fi depusă documentația pentru preselecție și înscrierea la licitație: luni, 22 mai 2023, ora 10.

Lista partizilor care se licitează, prețul de pornire al licitației și pasul de licitare pentru fiecare partidă sunt afișate la sediul organizatorului și pe site-urile www.padurilesincii.ro,   www.produselepadurii.ro și  www.ocoalesilvice.ro.

Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitație 3.434,73 m3, din care pe natură de produse:

Victoria Federal IFN
Amanet King Onix
Mobila SH
Sumi Agro - Mospilan
Demgy
Monumente funerare
Spalatoria Aqua Carpet
  • produse secundare:    3.434,73 (m3);

și, respectiv, pe specii și grupe de specii:

  • rășinoase: 803,19 (m3);
  • fag: 1.662,84 (m3);
  • stejari: 0 (m3);
  • diverse tari: 948,25 (m3);
  • diverse moi: 20,45 (m3).

Masa lemnoasă pe picior oferită spre vânzare provine din fondul forestier proprietate publică certificată FSC® (Forest Stewardship Council®) – C103007.

Masa lemnoasă rămasă neadjudecată după încheierea licitației nu se poate adjudeca prin negociere, în aceeași zi, în condițiile prevăzute de prezentul regulament și de alte reglementări în vigoare.

Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitației, începând cu data de 15 mai 2023.

Pentru informații și date suplimentare, vă puteți adresa organizatorului licitației: ing. Nicolae Ghircoiaș (tel. 0749.255.258).


Apreciază
Distribuie