Noutăți cadastrale în șase comune

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a inițiat o procedură de licitație pentru achiziționarea serviciilor de înregistrare sistematică în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor din 215 de unități administrativ-teritoriale (UAT) din 37 de județe.

Printre acestea se numără și șase comune din județul Brașov, potrivit unui comunicat de presă al ANCPI.

Achizițiile se desfășoară pe loturi, fiecare comună reprezentând un lot.

Suprafața totală estimată a celor 215 loturi este de 1.294.509 de hectare.

Octano
Bilka
Monumente funerare

Procedura va fi finalizată cu încheierea de contracte multianuale/lot pentru o perioadă de 24 de luni.

Anunțul a fost publicat și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, astfel încât la proceduri poate avea acces orice operator din țară sau din străinătate care îndeplinește cerințele solicitate de ANCPI. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 25 noiembrie 2019.

Comunele din județul Brașov pentru care a fost inițiată procedura de licitație pentru achiziționarea serviciilor de înregistrare sistematică a imobilelor:

Denumire UAT Suprafaţă estimată de contractat (ha)
Şercaia 8.041
Mândra 8.801
Voila 7.134
Bran 7.917
Beclean 7.300
Prejmer 5.862


Apreciază
Distribuie