Noutăți despre impozitul pe clădiri

Serviciul Venituri Bugetare din cadrul Primăriei Făgăraș informează că, începând cu 01 ianuarie 2021, intră în vigoare Legea nr. 241/2020 pentru modificarea alin. (1) al art. 459 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Pentru a putea stabili corect impozitul pe clădiri, aferent anului 2021, persoanele care dețin în proprietate un imobil clădire cu destinație mixtă trebuie să comunice, până la data de 15 ianuarie 2021, o declarație pe proprie răspundere din care să reiasă dacă cheltuielile cu utilitățile SUNT sau NU SUNT înregistrate în sarcina persoanei care desfășoară activitatea economică.

TMF Copy Center
Monumente funerare

În situația în care cheltuielile cu utilitățile NU sunt în sarcina persoanei care desfășoară activitatea economică, impozitul pe clădire, pentru suprafața utilizată în scop nerezidențial, se va calcula prin aplicarea cotei stabilite conform art. 458 din Codul Fiscal asupra valorii impozabile stabilite conform art. 457 din Codul Fiscal, fără a fi necesară stabilirea valorii prin depunerea documentelor prevăzute la art. 458 alin (1) din Codul Fiscal, respectiv:

  • valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referință, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referință;
  • valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință;
  • valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință.


Apreciază
Distribuie