O nouă ședință a Consiliului Local: joi, 27 iulie, ora 14:00

Consiliul Local Făgăraș a fost convocat pentru o nouă ședință ordinară, care se va desfășura joi, 27 iulie 2023, de la ora 14:00.

Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte de hotărâri:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 29 IUNIE 2023 (ședință ordinară).

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor întocmite pe cele două secțiuni pentru trimestrul II2023 ladata de 30.06.2023.

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2023.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe, cu respectarea dreptului de preemțiune, a imobilului teren – intravilan, proprietatea Municipiului Făgăraș – domeniu privat, situat în Făgăraș, str.
Trandafirilor, teren înscris în CF nr. 107289 Făgăraș, în suprafață de 299 mp, aferent construcției- casă, situata in Fagaras stra Trandafirilor nr. 57, proprietate persoane fizice.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe, cu respectarea dreptului de preemțiune, a imobilului teren – intravilan, proprietatea Municipiului Făgăraș – domeniu privat, situat în Făgăraș, str.
Trandafirilor, teren înscris în CF nr. 107290 Făgăraș, în suprafață de 312 mp, aferent construcției casă, situată în Făgăraș str Trandafirilor nr. 58, proprietate persoane fizice.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe, cu respectarea dreptului de preemțiune, a imobilului teren – intravilan, proprietatea Municipiului Făgăraș – domeniu privat, situat în Făgăraș, str.
Trandafirilor, teren înscris în CF nr. 107300 Făgăraș, în suprafață de 270 mp, aferent construcției- casă, situată in Făgăraș str Trandafirilor nr. 68, proprietate persoană fizică.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe, cu respectarea dreptului de preemțiune, a imobilului teren – intravilan, proprietatea Municipiului Făgăraș – domeniu privat, situat în Făgăraș, str.Trandafirilor, teren înscris în CF.nr. 107322 Făgăraș, în suprafață de 257 mp, aferent construcției casă, situată în Făgăraș, str.Trandafirilor, nr.90, proprietate persoane fizice.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe, cu respectarea dreptului de preemțiune, a imobilului teren – intravilan, proprietatea Municipiului Făgăraș – domeniu privat, situat în Făgăraș, str.
Trandafirilor, teren înscris în CF nr. 107335 Făgăraș, în suprafață de 260 mp, aferent construcției- casă, situată în Făgăraș str Trandafirilor nr.103, proprietate persoane fizice.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului apartament cu destinația de „locuință”, situat în Făgăraș, str.Republicii, nr.27, ap.6, identificat în CF.nr.1205 Făgăraș, nr.top.1332 Ci- U6, în baza Legii nr.85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr.61/1990.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului apartament cu destinația de „locuință”, situat în Făgăraș, str.Republicii, nr.27, ap.7, identificat în CF.nr.1205 Făgăraș, nr.top.1332 C1- U7, în baza Legii nr.85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr.61/1990.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului apartament cu destinația de „locuință”, situat în Făgăraș, str.Republicii, nr.27, ap.8, identificat în CF.nr.1205 Făgăraș, nr.top.1332 Ci- U8, în baza Legii nr.85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr.61/1990.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului apartament cu destinația de „locuință”, situat în Făgăraș, str.Republicii, nr.27, ap.9, identificat în CF.nr.1205 Făgăraș, nr.top.1332 Ci- U9, în baza Legii nr.85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr.61/1990.

13-Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului apartament cu destinația de „locuință”, situat în Făgăraș, str.Republicii, nr.27, ap.10, identificat în CF.nr.1205 Făgăraș, nr.top.1332 C1-U10, în baza Legii nr.85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr.61/1990.

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului apartament cu destinația de „locuință”, situat în Făgăraș, str.Republicii, nr.27, ap.11, identificat în CF.nr.1205 Făgăraș, nr.top.1332 C1-U11, în baza Legii nr.85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr.61/1990.

15.Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare nr.975/03.10.2022 pentru imobilul teren intravilan, proprietatea Municipiului Făgăraș – domeniu privat, situat în Făgăraș, str.”Dr.I.Șenchea”, nr.2, identificat în CF.nr.104173 Făgăraș, în suprafață de 5.337 mp, edificat cu construcție proprietatea S.C. TRANSBUS S.A.

16. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare nr.976/03.10.2022 pentru imobilul teren intravilan, proprietatea Municipiului Făgăraș – domeniu privat, situat în Făgăraș, str.Parcului, nr.2, identificat în CF.nr.104134 Făgăraș, în suprafață de 5.764 mp, edificat cu construcție proprietatea S.C. TRANSBUS S.A.

17. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare nr. 1235/13.06.2023 pentru imobilul teren intravilan proprietatea Municipiului Făgăraș – domeniu privat, situat în Făgăraș, str.
Mălinului nr 2, identificat in CF 107470 Făgăraș, în suprafață de 208 mp, aferent construcției proprietate persoane fizice.

Amanet King Onix
Victoria Federal IFN
BPM - excavatorist
Demgy
Reno Depo

18. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare nr.1162/10.02.2023, pentru imobilul construcție – apartament o cameră și dependințe, situat în Făgăraș, str.Luncii, Nr.2, Ap.3, înscris în CF nr. 102498-C1-U3 Făgăraș, proprietatea Statului Român, aprobat la vânzare.

19. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare nr.1163/10.02.2023, pentru imobilul construcție – apartament două camere și dependințe, situat în Făgăraș, str.Luncii, Nr.2, Ap.4, înscris în CF nr. 102498-C1-U4 Făgăraș, proprietatea Statului Român, aprobat la vânzare.

20. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare nr.1165/10.02.2023, pentru imobilul construcție – apartament două camere și dependințe, situat în Făgăraș, str. 13 Decembrie, Bl. 23, Ap.8, înscris în CF nr. 101410-C1-U24 Făgăraș, proprietatea Statului Român, aprobat la vânzare.

21. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situate în Făgăraș, str.13 Decembrie, Bl.21, Sc.A, Ap.18, jud.Brașov, înscrisă în CF.nr.101613 – C1-U20 Făgăraș, în baza Legii nr.85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr.61/1990.

22. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situate în Făgăraș, str.13 Decembrie, Bl.12 G, Ap.66, jud.Brașov, înscrisă în CF.nr.101335 – C1-U63 Făgăraș, în baza Legii nr.85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr.61/1990.

23. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situate în Făgăraș, str.Negoiu, BI.2A, Sc.A, Ap.i, județul Brașov, înscrisă în CF.nr.101569 – Ci – U46, în baza Legii nr.85/1992 republicată și a Decretului- Lege nr.61/1990.

24. Proiect de hotărâre privind înființarea secției de Powerlifting în structura Clubului Sportiv Municipal Făgăraș, aprobarea modificării și compeltării Regulamentului de organizare și funcționare a Clubului Sportiv Municipal Făgăraș, precum și modificarea Organigramei Clubului Sportiv Municipal Făgăraș.

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat dintre Municipiul Făgăraș și Asociația Romilor din Făgăraș, pentru cofinanțarea proiectului “RESPECT!
MANAGEMENTUL CONFLICTELOR RASIALE!”.

26.  Proiect de hotărâre privind completarea HCL.nr. 189/29.06.2023 privind aprobarea înființării Structurii Consultative a copiilor „Consiliul Local al Copiilor ” la nivelul Municipiului Făgăraș.

27. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului privind numirile finale pentru posturile de membri în Consiliul de Administrație al S.C.Nitroparc S.R.L. Făgăraș și aprobarea duratei mandatelor acestora.

28.Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca președinte de ședința ( AUGUST 2023).

29. Raport de activitate pe anul 2022, înregistrat la Primăria Făgăraș sub nr.41.809/29.06.2023, al domnului BIZA RADU-STELIAN ( consilier local Partida Romilor “Pro-Europa”).

30. Raport de activitate pe anul 2022, înregistrat la Primăria Făgăraș sub nr.41.944/30.06.2023, al domnului DOBRIA FLORIN-EMANUEL ( consilier local P.N.L.).

31. Raport de activitate al viceprimarului pe anul 2022, înregistrat la Primăria Făgăraș sub nr.41.945/30.06.2023, al domnului ȘTIRBU COSMIN-GHEORGHE (viceprimar si consilier local P.S.D.).

32. Raport de activitate pe anul 2022, înregistrat la Primăria Făgăraș sub nr.42.608/06.07.2023, al domnului POPA OVIDIU-NICOLAE ( consilier local INDEPENDENT).

33. Raport nr.3332/14.07.2023 din partea Direcției de Asistență Socială Făgăraș, înregistrat la Primăria Făgăraș sub nr.43.711/19.07.2023, privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, desfășurată în semestrul I al anului 2023.

34. Diverse.

Proiectele pot fi accesate și studiate în detaliu, aici.


Apreciază
Distribuie