Ocolul Silvic Pădurile Șincii | Licitație de vânzare de masă lemnoasă fasonată la drum auto

Regia Publică Locală Ocolul Silvic Pădurile Șincii RA anunță organizarea licitației de vânzare în data de 25 martie 2021, ora 12, la sediul RPL OS Pădurile Șincii RA, str. Principală nr. 16, Șercaia, jud. Brașov.

Licitația este publică cu strigare.

Licitația este organizată și se va desfășura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 cu modificările și completările ulteriorare.

Data și ora organizării preselecției: 22.03.2021, ora 12.

Data și ora-limită până la care poate fi depusă documentația pentru preselecție și înscrierea la licitație: 22.03.2021, ora 10.

Lista partizilor care se licitează, prețul de pornire a licitației și pasul de licitare pentru fiecare partidă sunt afișate la sediul organizatorului și pe site-urile www.padurilesincii.ro,  www.produselepadurii.ro și  www.ocoalesilvice.ro

Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitație 0 m3.

Monumente funerare
No Comment
TMF Copy Center
Amanet King Onix
Din Bucatele Cetatii - angajari

Volumul total de masă lemnoasă fasonată oferit la licitație 1414 m3, din care pe sortimente:

  • lemn pentru cherestea: 1350 (m3);
  • lemn de foc: 60 (m3)

și, respectiv, pe specii și grupe de specii:

  • fag:          1414 (m3);

Masa lemnoasă fasonată oferită spre vânzare provine din fondul forestier proprietate publică certificată.

Masa lemnoasă fasonată rămasă neadjudecată după încheierea licitației se poate adjudeca prin negociere, începând cu ziua licitației, în condițiile prevăzute de prezentul regulament și de alte reglementări în vigoare.

Modelul de documentație pentru înscrierea la licitație poate fi procurat de la sediul organizatorului licitației, începând cu data de 15.03.2021.

Pentru informații și date suplimentare, vă puteți adresa organizatorului licitației: ing. George Cucu (tel. 0757.098.698).


Apreciază
Distribuie