Primăria Comăna | Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Unitatea administrativ teritorială Comăna, județul Brașov, anunță publicarea  documentelor  tehnice  ale  cadastrului pentru Tarlaua 39  parcelele A 1490, F 1489 pe  o  perioadă  de 60  de  zile  calendaristice,  conform  art. 14  alin. (1)  și (2)  din  Legea  cadastrului  și  a  publicității  Imobiliare  nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

  • Data de început a afișării:   06.08.2020
  • Data de sfârșit a afișării:     08.10.2020

Adresa locului afișării publice: la  sediul Primăriei comunei Comăna, situat în comuna Comăna, strada Principală nr. 3, județul Brașov, precum și pe pagina de internet http://www.comuna-comana.ro

Cererile  de  rectificare  a  documentelor  tehnice  vor  putea  fi  depuse  la  sediul Primăriei comunei Comăna.

Belvedere
La Giorgia
Tractari auto
Eve
Servicii profesionale de curatenie cu aburi
Monumente funerare

Informații  privind  Programul  național  de  cadastru  și  carte  funciară  2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa: www.ancpi.ro/pnccf/


Apreciază
Distribuie