Scrisoarea primarului și obligațiile fiscale, trimise prin poștă

Făgărășenii vor primi prin poștă, în perioada următoare, scrisoarea primarului privind activitățile din ultima perioadă, precum și obligațiile contribuabililor către bugetul local pentru anul acesta.

În temeiul art. 5 din HG 1723/2004, la începutul anului, primarul trebuie să comunice în scris fiecărui contribuabil principalele activități de interes public desfășurate în anul încheiat precum și obiectivele și  sarcinile pentru anul în curs.

Amanet King Onix
TMF Copy Center
Monumente funerare

Ținând seama de aceste prevederi, după ghidul de elaborare prezentat în Anexa 2 a Hotărârii,  a fost întocmită scrisoarea primarului Municipiului Făgăraș și va fi transmisă prin poștă fiecărui contribuabil alături de Înștiințarea de plată privind obligațiile fiscale pe anul în curs.


Apreciază
Distribuie