Ședință de Consiliu Local, cu 15 proiecte pe ordinea de zi

Consilierii locali din Făgăraș se întrunesc pentru şedinţa lunară joi, 28 noiembrie, de la ora 18.

Pe ordinea de zi sunt 15 proiecte de hotărâri, care au avizul consultativ al comisiilor de specialitate  din cadrul Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, în baza competențelor acestora.

Aleșii făgărășenilor vor hotărî, printre altele, în privința rectificării bugetului local, a taxelor din piață, a regulamentului de organizare a concursului pentru managerul spitalului sau asupra modificării structurii organizatorice a unităţii medicale.

Iată toate cele 15 puncte de pe ordinea de zi:

Demgy
Proaspat Alb
UPRUC-CTR
Spalatoria GPC
Autopel
Monumente funerare
 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2019.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor percepute de S.C. Piețe Târguri și Oboare Făgăraș S.R.L. în anul 2019/2020.
 3. Proiect de hotărâre privind atribuirea și încheierea Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Făgăraș, prin concesionare cu S.C. Flash Lighting Services S.A.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Extindere canalizare menajeră, str. Forjei din Municipiul Făgăraș”.
 5. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare din Municipiul Făgăraș, prin încredințare directă nr. 5.035/05.03.2008 cu obligațiile de raportare ale operatorului de salubritate ce decurg din implementarea răspunderii extinse a producătorului de către organizațiile licențiate.
 6. Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul public al Municipiului Făgăraș și realizarea unor operațiuni de cadastru și carte funciară privind imobilul teren și construcție “clădire administrativă”, situat în Făgăraș, str. Republicii, nr.6, în suprafață de 741 mp edificat cu construcție C1 S+P+E cu Sd=1280 mp, înscris în CF. nr 105316 Făgăraș.
 7. Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilului “Strada Negoiu tronson II”, imobil situat în Făgăraș, în suprafață de 1.540 mp, ca fiind de uz și interes public local și atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului “Strada Negoiu tronson II” și completarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Regulamentului Serviciului de Transport Public Local în Municipiul Făgăraș, aprobat prin HCL nr. 261/2017.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager – persoană fizică, în cadrul Spitalului Municipal “Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș.
 10. Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal “Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș, începând cu luna decembrie 2019.
 11. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului Municipal “Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș.
 12. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și nivelul salarial ale Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș.
 13. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 81/24.04.2019 – privind Calendarul manifestărilor cultural-educative, sportive şi artistice de interes municipal, care se vor desfăşura pe parcursul anului 2019 în Municipiul Făgăraş şi evidenţierea fondurilor necesare în bugetul local al anului 2019.
 14. Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca președinte de ședință (decembrie 2019).
 15. Diverse.

 

foto: arhivă


Apreciază
Distribuie