Titlurile de proprietate din Mândra, Jibert și Ungra, verificate de prefect

foto: Liviu Ardelean

Prefectul Brașovului, Marian Rasaliu, a înființat o comisie care va merge în control la primăriile din comunele Mândra, Jibert, Ungra și alte patru localități din județ.

Ordinul a fost dat din cauză că procesul de punere în posesie şi de eliberare a titlurilor de proprietate asupra terenurilor se desfăşoară cu dificultate, anunță instituția. De vină ar fi comisiile locale de fond funciar, însărcinate să verifice dosarele.

Specialişti din Prefectura Braşov vor verifica situaţia suprafeţelor totale la nivelul fiecărei unităţi administrativ teritoriale, în perioada 22 octombrie – 9 noiembrie, pentru care s-au eliberat sau nu titluri de proprietate. Procesul de eliberare a acestora ar urma să fie decblocat în urma verificărilor, potrivit lui Marian Rasaliu.

Mai mult, ar urma să fie analizată situaţia cererilor nesoluţionate, a titlurilor executorii care nu au fost puse în aplicare şi a litigiilor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti.

Mobila SH
Monumente funerare
Spalatoria Aqua Carpet
Sumi Agro - Mospilan
Proaspat Alb

„Totodată, dorim să ştim stadiul actual de punere în aplicare a Legilor fondului funciar, dar şi principalele dificultăţi întâmpinate de către Comisiile locale cu ocazia punerii în posesie. După identificarea problemelor, vor putea fi oferite recomandări de soluţii în conformitate cu legislaţia aplicabilă în domeniul fondului funciar”, spune Rasaliu.

Rezultatele şi măsurile care vor fi luate vor fi consemnate într-un raport care va fi supus aprobării prefectului în termen de 30 de zile de la finalizarea controlului.


Apreciază
Distribuie