Anunț începere proiect „GRANTURI PENTRU CAPITAL DE LUCRU ACORDATE IMM-URILOR”

CARMELUX SRL cu sediul Municipiul Făgăraș, Str. Doamna Stanca, Nr. 131, HALA VI, Județ Brașov, telefon 0268211612, înregistrată sub nr. J8/1780/2003 la oficiul Registrului Comerţului, CUI/CIF 15733590, implementează proiectului cu titlul: „GRANTURI PENTRU CAPITAL DE LUCRU ACORDATE IMM-URILOR” co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. M2-7829 din 20-04-2021 încheiat cu Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului BRAȘOV denumita în continuare AIMMAIPE.

OBIECTIVUL MĂSURII: Obiectivul principal al schemei de ajutor de stat îl constituie acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, pentru beneficiarii prevăzuți la art. 3, a căror activitate a fost afectată direct sau indirect de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență sau îngrădite pe perioada stării de alertă.

Rezultate în urma impelementării proiectului: menținerea sau suplimentarea numărului de angajați existenți la data înscrierii electronice pentru o periodă de minim 6 luni de la momentul plății ajutorului financiar.

Valoarea totală a grantului este de 64997,4825 RON.

Finantare nerambursabila: 56519,55 RON.

Cofinantare:  8477,9325 RON.

Amanet King Onix
No Comment
Din Bucatele Cetatii - angajari
Monumente funerare
TMF Copy Center

Data incepere proiect: 23.04.2021

Termen implementare proiect:  6 luni de la data începerii proiectului.

Proiectul se implementează la sediul secundar al societății în Municipiul Făgăraș, Str. Doamna Stanca, Nr. 131, HALAVI, Județ Brașov, prin PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE, Axa prioritară 3 – Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19, Prioritatea de investiții 3d – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare, în contextul crizei provocate de COVID-19 și Ordinului de aprobare nr. 1060/2857/2020 a schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19.

Date de contact: Pentru detalii suplimentare vă stăm la dispoziție la sediul social al firmei sau la tel. 0268211612, e-mail: actrprod@yahoo.com, persoana de contact: Ispas Carmen Mihaela.


Apreciază
Distribuie