Încep înscrierile pentru administratorii de imobile

Persoanele interesate să obţină atestat pentru a desfăşura activitatea de administrator de imobile trebuie să se prezinte la Compartimentul Evenimente publice, Informare  cetățeni și Registratură din cadrul Primăriei Municipiului Făgăraş, începând cu data de 10 mai 2021, pentru depunerea dosarului de înscriere.

Pentru persoanele fizice, dosarul trebuie să conțină:

 • cerere tip de înscriere, care se poate obține de la Compartimentul Asociații de proprietari ;
 • atestatul de administrator  pentru persoanele atestate în baza Legii nr.230/2007;
 • act  de identitate B.I./ C.I. – copie xerox;
 • certificatul de calificare profesională pentru a îndeplini ocupația de administrator de imobile, emis de organizații/instituții abilitate/acreditate în acest sens, în conformitate cu legislaţia; conform prevederilor art. 2 lit.f) din Legea nr. 196/2018 – copie certificata pentru conformitate cu originalul;
 • certificatul de cazier judiciar – original;
 • cazierul fiscal în termenul de valabilitate – original;
 • curriculum vitae;
 • diploma de bacalaureat  – copie xerox;
 • adeverința de la medicul de familie din care să rezulte că persoana este aptă medical pentru a desfășura activități de administrator de imobile

Pentru persoanele juridice, dosarul trebuie să conțină:

No Comment
Monumente funerare
TMF Copy Center
Amanet King Onix
 • cerere tip de înscriere, care se poate obține de la Compartimentul Asociații de Proprietari ;
 • statut/ act constitutiv din care rezulta obiectul de activitate – administrarea de condominii –copie;
 • certificat de înregistrare fiscală – copie;
 • certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comerțului, valabil la data depunerii cererii tip – original;
 • certificatul de atestare fiscală din care rezultă achitarea integrala a obligațiilor fiscal exigibile către bugetul de stat și bugetul local – original;
 • certificat de cazier fiscal – original;
 • ultimul bilanț contabil depus la Unitatea Teritoriala a Finanțelor Publice – copie;
 • copia atestatului persoanelor fizice angajate care prestează activitatea de administrare a condominiilor, atestate conform pct. I

Verificarea documentelor se face de către Comisia de atestare – autorizare, constituită la nivelul Primăriei Municipiului Făgăraș.


Apreciază
Distribuie