Arhiva Primăriei Comăna: cele mai vechi documente sunt din 1921

Un amplu proces de arhivare este în desfășurare la Primăria Comăna. Conform legii, instituția trebuie să arhiveze toate documentele intrate, ieşite ori întocmite pentru uz intern, acte oficiale și particulare, memorii, manuscrise, proclamații, chemări, afișe, planuri, schițe, hărți și alte asemenea mărturii, matrice sigilare, precum și înregistrări foto, video, audio și informatice, cu valoare istorică.

Păstrarea documentelor nu se face însă oricum, ci potrivit unor reguli clare. Astfel, înregistrarea documentelor se efectuează cronologic, în ordinea primirii/emiterii lor, de la l ianuarie și până la 31 decembrie ale fiecărui an.

La înregistrarea documentelor se precizează: numărul de înregistrare, data înregistrării, numărul şi data documentului date de emitent, numărul filelor documentului, numărul anexelor, emitentul, conţinutul documentului în rezumat, compartimentul căruia i s-a repartizat, data expedierii, modul rezolvării, destinatarul, numărul de înregistrare al documentului la care se conexează şi indicativul dosarului după nomenclator, care se va stabili şi completa în registru după rezolvarea documentului.

Documentele se grupează apoi în dosare, potrivit problemelor şi termenelor de păstrare stabilite prin nomenclatorul dosarelor. Apoi, dosarele se depun la compartimentul de arhivă pe bază de inventare, potrivit legii.

La rândul lor, inventarele cuprind toate dosarele cu acelaşi termen de păstrare, create în cursul unui an, de către un compartiment de muncă.

Florian Shaorma
Mobila SH
Proaspat Alb
Sumi Agro - Mospilan
Demgy
Firma servicii renovare
Agromar

Arhivarea nu este un proces ușor, dar este necesar și obligatoriu.

În Primăria Comăna sunt de acum așezate cronologic, pentru fiecare sat din comună (Comăna de Jos, Comăna de Sus, Crihalma și Ticușul Nou), acte actuale, vechi și foarte vechi – cel mai vechi fiind din anul 1921.


Apreciază
Distribuie