Aspiranţii ANL-urilor, chemaţi să-şi completeze luna aceasta dosarul

Făgărăşenii care au depus cereri până la finele lui 2012 pentru a primi o locuinţă în regim ANL sunt aşteptaţi la Primărie cu actele justificative care vor însoţi cererea. Ei trebuie să le ataşeze acesteia pe bază de borderou în cursul lunii februarie. În dosarul lor trebuie să se regăsească:

–         xerocopii după actele de identitate ale membrilor familiei

–         copii legalizate după actele de stare civilă

–         declaraţie pe proprie răspundere privind numărul persoanelor în întreţinere (copii şi alte persoane)

–         declaraţie autentificată a titularului cererii sau soţului/soţiei privind nedeţinerea unei alte locuinţe în proprietate

–         adeverinţă că îşi desfăşoară activitatea în municipiul Făgăraş cu precizearea locului de muncă şi a funcţiei

–         copie legalizată după ultima diplomă de studii

Spalatoria GPC
Moveos Fagaras_11.22
JTTI
Monumente funerare
Proaspat Alb

–         certificat medical cu starea de sănătate actuală

Pe lângă aceste documente, cei care sunt chiriaşi în spaţiu din fondul locativ privat mai trebuie să depună contractul de închiere cu suprafaţa închiriată. Făgărăşenii care au o situaţie socială deosebită mai trebuie să prezinte documente care să ateste acea situaţie, fiind vorba de tinerii proveniţi din case de ocrotire care au împlinit 18 ani, tinerii care au adoptat copii şi tinerii evacuaţi din case naţionalizate.

Pe lângă cei care au depus cererile până anul trecut şi care acum trebuie să aducă restul documentelor, la sediul Primăriei se mai primesc şi cereri noi, care se depun la Compartimentul Relaţii cu Publicul.

Din sutele de cereri depuse în ultimii ani de făgărăşeni pentru a primi o locuinţă ANL mai sunt valabile la ora aceasta numai 140. Potrivit viceprimarului Cătălin Cârje restul solicitărilor nu mai sunt valabile pe principalul considerent ca solicitanţii au împlint 35 de ani, vârsta maximă legal autorizată pentru primirea unei locuinţe. Cristina Cornilă

 


Apreciază
Distribuie