Cererile pentru ajutorul de încălzire se pot depune din 10 octombrie

Cererile și declarațiile pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire, pentru sezonul rece noiembrie 2022 – martie 2023, se vor putea completa și depune începând cu data de 10 octombrie 2022, la sediul Direcției de Asistență Socială din Făgăraș. Totodată, se vor putea depune și documentele pentru suplimentul de energie, conform Legii nr.226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, anunță instituția.

Pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinței, cu energie termică, gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi familiile/persoanele singure, care se încadrează în plafoanele de venit pe persoană, numai pentru locuința de domiciliu sau, după caz, de reședința acestora, dacă nu dețin bunuri mobile/imobile, care conduc la respingerea acordării ajutorului.

Condițiile de acordare a ajutoarelor de încălzire

Ajutorul de încălzire se acordă persoanelor cu domiciliul sau reședința valabilă în Făgăras în perioada sezonului rece (noiembrie – martie), pe baza cererii și declarației pe propria răspundere, însoțită de actele necesare. În stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie și, după caz, al persoanei singure, se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii acesteia în luna anterioară depunerii cererii.

Stabilirea dreptului de acordare se face o singură dată, pe întreaga perioadă a sezonului rece, începând cu luna depunerii cererii tip (descarcă de aici), pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective, iar pentru cei care au depus documentele după data de 20, începând cu luna următoare.

Amanet King Onix
Firma servicii renovare
Mobila SH
Demgy
Monumente funerare
Florian Shaorma
Sezar Forest - soferi profesionisti

Orice modificare, privind numărul de membrii sau venitul realizat se comunică printr-o nouă cerere pentru modificarea cererii (descarcă de aici) de acordare a unor drepturi de asistență socială care va cuprinde în mod obligatoriu actele care dovedesc respectivele modificări.

Cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinţei, în funcţie de sistemul de încălzire utilizat prin raportare la venituri este:

  • între 25 lei – 250 lei/lună pentru consumatorii vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale;
  • între 50 lei – 500 lei/lună pentru consumatorii vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinței energie electrică;
  • între 32 lei – 320 lei/lună pentru consumatorii vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinței combustibili solizi şi/sau petrolieri;
  • procent cuprins între 10-100% din valoarea consumului lunar pentru consumatorii vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinței energie termică în sistem centralizat.

Condițiile privind acordarea ajutorului de încălzire și a suplimentului pentru energie, formularele aferente și alte detalii găsi aici.


Apreciază
Distribuie