Cum poți evita cozile de la ghișeele pentru plata taxelor și impozitelor

foto: arhivă

Pentru a evita aglomerația la ghișee, Primăria Municipiului Făgăraș le reamintește făgărășenilor că au la îndemână mai multe posibilități de a plăti taxele și impozitele și le recomandă să facă plăți online.

Instituția prezintă modalitățile de plată care te scutesc de drumul la primărie și statul la coadă:

  • ordin de plată, în lei, prin virament bancar sau internet banking;
  • on-line, cu cardul bancar, pe site-ul e.primaria-fagaras.ro (necesită cont de utilizator);
  • on-line, cu cardul bancar, pe site-ul, ghiseul.ro (necesită cont de utilizator).
  • mandat poștal.

Detalii despre obținerea unui cont electronic pe site-ul e.primaria-fagaras.ro sau ghiseul.ro, precum și pașii necesari, se găsesc pe site-ul Primăriei Municipiului Făgăraș.

Termenele de plată pentru impozitele și taxele locale datorate de persoanele fizice și juridice pentru anul 2023 sunt 31 martie și 02 octombrie. Până la 31 martie trebuie achitat și abonamentul pentru parcările de reședință.

Impozitul pe clădiri, teren sau mijloace de transport, de până la 50 de lei inclusiv, datorat bugetului local de către contribuabil, se plătește integral până la primul termen de plată.

Spalatoria GPC
Mogaldea Therapy
Amanet King Onix
Cabinet ORL
Proaspat Alb
Monumente funerare
Demgy

Pentru plata cu anticipație, până la 31 martie, a impozitului pe clădiri, teren sau mijloace de transport datorat pentru întregul an de către contribuabil se acordă o bonificație de 10 %.

Neplata la termen a obligațiilor fiscale implică majorări de întârziere de 1% din cuantumul obligațiilor fiscale principale neachitate la termen, calculate pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Pentru anul 2023, valorile impozitelor stabilite de către Consiliul Local al Municipiului Făgăraș prin HCL. nr. 138/2022 au trebuit actualizate cu indicele de inflație, respectiv cu 5,1 %.


Apreciază
Distribuie