Elevii și studenții pot solicita ajutor financiar pentru achiziționarea de calculatoare

foto: Junior Teixeira/ pexels.com

Elevii și studenții pot solicita ajutor financiar pentru achiziționarea de calculatoare. 20 mai este data limită până la care se pot depune cereri pentru obținerea sumei de 200 de euro.

Pentru a putea obține ajutorul financiar, elevii sau studenții au nevoie de întocmirea unui dosar care să cuprindă, printre altele, o cerere-tip pe care o depun la instituția de învățământ la care este înscris elevul/studentul. Această cerere va fi completată de studentul care solicită acest ajutor ori, în cazul elevilor, de un părinte. Copie a certificatului de naștere sau a cărții de identitate, adeverință care să ateste calitatea de elev sau student, acte doveditoare privind veniturile membrilor de familie și adeverințe, după caz, care să demonstreze media generală de studiu a elevilor sau promovarea a minimum 45 de credite în anul universitar în cazul studenților, potrivit Radio România Brașov.

Afișarea în fiecare unitate de învățământ a listei beneficiarilor va fi făcută pe data de 25 iunie, conform calendarului programului EURO 200. Până pe data de 4 iulie pot fi făcute contestații, care vor fi rezolvate ulterior până pe data de 12 iulie. Lista finală a beneficiarilor va fi publicată pe siteul ministerului Educației pe data de 26 iulie. După eliberarea bonurilor valorice, calculatoarele vor putea fi achiziționarea în perioada 2 septembrie–16 octombrie.


Apreciază
Distribuie