Finanțare de până la 17.500 de lei pentru proiecte educaționale de mediu/biodiversitate, în Țara Făgărașului

Fundația Comunitară Țara Făgărașului (FCTF) lansează „Fondul pentru Comunități  Carpathia”, în sprijinul inițiativelor care au un impact pozitiv asupra protecției naturii și contribuie la îmbunătățirea calității vieții membrilor comunităților din Țara Făgărașului. 

„Fondul pentru Comunități Carpathia” este un program al Fundației Conservation Carpathia, implementat la nivel local de Fundația Comunitară Țara Făgărașului(FCTF), care oferă anual granturi și burse ONG-urilor, grupurilor de inițiativă și elevilor din comunitățile Țării Făgărașului. FCTF lansează înscrierile pentru finanțarea proiectelor (secțiunea granturi) care au în centrul lor natura din Țara Făgărașului și vizează educația pentru mediu / biodiversitate. Valoarea totală a „Fondului pentru Comunități Carpathia” (secțiunea granturi) este de 65.000 de lei. Bugetul minim al unui proiect este de 10.000 de lei, iar valoarea maximă este de 17.500 de lei.

Ce proiecte pot aplica pentru granturi?
ONG-urile din comunitate, instituțiile școlare și grupurile de inițiativă pot propune soluții privind:

 • educația pentru natură
 • conștientizarea privind importanța biodiversității
 • consumul responsabil de resurse
 • agricultura ecologică
 • rezolvarea conflictelor dintre om și carnivorele mari
 • gestionarea deșeurilor
 • schimbările climatice
 • protecția florei și a faunei.

Cine poate aplica pentru granturi?
Pot aplica pentru finanțare:

 • organizațiile neguvernamentale, inclusiv asociații de părinți sau absolvenți ai liceelor din Țara Făgărașului
 • instituțiile școlare din Țara Făgărașului
 • grupurile de inițiativă pasionate de natură, biologie și/sau geografie, din medii profesionale diverse – profesori și învățători, echipe de elevi de liceu și/sau studenți, etc.
 • echipe mixte (oricare din categoriile de mai sus).

Aplicanții pot depune mai multe proiecte, însă finanțarea va fi acordată pentru un singur proiect.

Fantanita Craiesei
Florian Shaorma
Monumente funerare
Proaspat Alb
Mogaldea Therapy

Cum se poate aplica?
Înscrierea proiectelor în vederea obținerii finanțării se desfășoară în patru etape:

 1. Descărcarea și citirea Ghidului de Finanțare;
 2. Descărcarea și completarea formularului de aplicare, a formularului privind bugetul proiectului  șicalendarul de activități până la data de 7 mai 2023;
 3. Participarea la un scurt interviu privind propunerea de proiect;
 4. Jurizarea propunerilor primite de către comisia de evaluare a proiectelor.

Materialele necesare în vederea aplicării se regăsesc pe pagina web dedicată Fondului pentru Comunități Carpathia. Acestea se vor trimite completate la adresa de e-mail adelina.iancu@fundatiactf.ro;

Calendarul „Fondului pentru Comunități Carpathia”
10 aprilie – 7 mai 2023 Depunerea aplicațiilor
10 aprilie – 5 mai 2023 Consultări cu aplicanții (la solicitarea acestora)
9 mai – 19 mai 2023 Interviuri și evaluarea proiectelor
23 mai 2023 Anunțarea proiectelor selectate
23 mai – 31 mai 2023 Semnarea contractelor de finanțare
31 mai – 30 noiembrie 2023 Implementarea și monitorizarea proiectelor
10 decembrie 2023 Termen limită pentru raportarea rezultatelor

Mai multe detalii sunt disponibile la adresa www.fundatiactf.ro


Apreciază
Distribuie