Liber la obținut locuințe ANL

Primăria Făgăraș este gata pentru a închiria apartamentele ANL, în urma unei hotărâri a Consiliului Local.

Dacă ați depus o cerere în cursul acestui an pentru o locuință, acum puteți depune la registratura primăriei un dosar cu toate actele necesare. Termenul limită este 31 ianuarie 2018.

Atenție, dacă aveți între 18 și 35 de ani și nu ați depus încă o cerere de solicitare a unui apartament, încă puteți face acest lucru.

 

Monumente funerare
Proaspat Alb
Amanet King Onix
curatare tapiterie
Liceul Senchea
JTTI
Brutaria Dragus

Iată care sunt actele necesare pentru dosar :

  • copii legalizate de pe actele de stare civilă (certificat de căsătorie şi certificat de naştere pentru toţi membrii familiei);
  • xerocopii după actele de identitate (pentru membrii familiei cu vârste peste 14 ani);
  • declaraţie pe proprie răspundere privind numărul persoanelor în întreţinere (copii şi alte persoane);
  • declaraţii autentificate ale titularului cererii şi după caz, ale soţiei/soţului şi alecelorlalţi membri majori din familia acestuia referitoare la nedeţinerea (în prezent sau să nu fi deţinut) a unei locuinţe în proprietate, sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietatea Municipiului Făgăraş sau a unităţii la care lucrează;
  • situaţia locativă actuală, după caz: pentru chiriaşi în spaţiu din fond locativ privat, contract de închiriere cu precizarea suprafeţei închiriate, pentru toleraţi în spaţiu, declaraţie autentificată din care să rezulte suprafaţa locuibilă şi nr. de persoane care se gospodăresc în acest spaţiu;
  • adeverinţă că îşi desfăşoară activitatea în Municipiul Făgăraş cu precizarea locului de muncă şi a funcţiei;
  • raport per salariat-extras REVISAL din care să rezulte locul de muncă, vechimea.
  • copie legalizată după ultima diploma care atesta nivelul de studii și/sau pregătire profesională;
  • certificat medical cu starea de sănătate actuală (boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei ori aflat în întreţinere necesită, potrivit legii, însoţitor, sau o cameră în plus);
  • documentele din care să rezulte situaţia socială deosebită: tineri proveniţi din case de ocrotire şi care au împlinit vârsta de 18 ani, tineri care au adoptat copii, tineri evacuaţi din case naţionalizate.

 


Apreciază
Distribuie