Ordinea de zi a ședinței din iunie a Consiliului Local

Membrii Consiliului Local se întrunesc în plen, miercuri, 26 iunie.

Pe ordinea de zi a ședinței ordinare, programată să înceapă la ora 15.00, se află 22 de proiecte de hotărâri:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2019.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei 1 la HCL nr.255/29.11.2017 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 28.583.333,33 lei pentru refinanțarea împrumutului intern contractat de către Municipiul Făgăraș de la C.E.C. Bank și realizarea unor obiective de investiții pe o perioadă de 12 ani.

3. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii speciale pentru identificarea și formularea propunerilor de asigurare a unui pachet de stimulente financiare lunare destinate personalului medical și de specialitate care doresc să își desfășoare activitatea în cadrul Spitalului Municipal “Dr.Aurel Tulbure”Făgăraș.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului municipal pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al Municipiului Făgăraș, a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, educație-sănătate și tineret în anul fiscal 2019, alocate pentru activități nonprofit de interes local.

5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special în vederea exercitării votului favorabil privind aprobarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare pentru APA CANAL SIBIU.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor, de pe raza adminitrativ-teritorială a Municipiului Făgăraș, care nu se supun înmatriculării.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor construite pentru tineri prin Agenția Națională pentru Locuințe.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii directe în condițiile legii, a unui spațiu în suprafață de 27 mp, din imobilul situat în Municipiul Făgărasș, str.Republicii, nr.6, aflat în proprietatea publică a Municipiului Făgăraș – pentru sediu politic ( nr.înreg.proiect 12.393/2/2019).

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii directe în condițiile legii, a unui spațiu în suprafață de 27 mp, din imobilul situat în Municipiul Făgărasș, str.Republicii, nr.6, aflat în proprietatea publică a Municipiului Făgăraș – pentru sediu politic ( nr.inreg.proiect 47.600/2019).

10. Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilului  „Strada Andrei Mureșanu”, imobil situat în Făgăraș, în suprafață de 6.010 mp, ca fiind de uz și interes public local și atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului ” Strada Andrei Mureșanu” și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.

11. Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilului  ”Strada Mircea Eliade – tronson I”, imobil situat în Făgăraș, în suprafață de 13.189 mp, ca fiind de uz și interes public local și atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului ”Strada Mircea Eliade – tronson I” și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.

La Turcu
Demgy - locuri de munca
Moveos
JTTI

12. Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilului  ”Strada Mircea Eliade – tronson II”, imobil situat în Făgăraș, în suprafață de 2.268 mp, ca fiind de uz și interes public local și atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului ”Strada Mircea Eliade – tronson II” și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.

13. Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilului  ”Strada Mircea Eliade – tronson III”, imobil situat în Făgăraș, în suprafață de 836 mp, ca fiind de uz și interes public local și atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului ”Strada Mircea Eliade – tronson III” și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.

14. Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilului  ” Strada Parcului”, imobil situat în Făgăraș, în suprafață de 7.491 mp, ca fiind de uz și interes public local și atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului ” Strada Parcului” și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.

15. Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilului  ”Strada Negoiu”, imobil situat în Făgăraș, în suprafață de 65.193 mp, ca fiind de uz și interes public local și atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului ” Strada Negoiu” și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.

16. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea art.2 din HCL.nr.91/24.04.2019 privind insusirea documentatiei tehnice de actualizare a informatiilor de carte funciara, a unui imobil-teren situat in Fagaras, str.Aleea Livezii, nr.10A, dezmembrarea acestui imobil in 2 loturi, inscrierea unui lot in favorul Primariei Municipiului Fagaras, conform HCL.nr.38/31.01.2018.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrarii imobilului proprietatea S.C.REWE PROJEKTENTWICKLUNG S.R.L. ROMANIA, situat in Fagaras, str.Azotului FN, identic cu cel inscris in CD.nr.100872 Fagaras, cu nr.top.100872 in 2 loturi, conform documentatiei intocmite de ing.Serban Virgil Florin, neafectand dreptul de servitute in favorul Municipiului Fagaras.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării pozitiilor 3 si 17 din HCL nr. 81/ 24.04.2019, privind aprobarea Calendarului Manifestărilor Cultural-Educative, Sportive și Artistice de interes municipal, care se vor desfășura pe parcursul anului 2019 in Municipiul Fagaras și evidențierea fondurilor necesare în bugetul local 2019.

19. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Făgăraș, prin transformarea a două posturi vacante contractuale.

20. Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcții publice de execuție vacante din cadrul Compartimentului Relații Internaționale.

21. Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca președinte de ședință. (IULIE 2019).

22. Diverse.


Apreciază
Distribuie