Pa, Codreanu! Adio, AXI! Primăria cumpără autobuze și înființează serviciu propriu de transport local

Primăria a decis în ședința ordinară de joi să nu mai închirieze autobuze de la compania brașoveană Codreanu și, totodată, să renunțe la serviciile firmei AXI. Municipiul Făgăraș va achiziționa autobuze (foto la finalul articolului) și va avea propriul Serviciu de Transport Public Local, astfel că vor fi înființate și câteva noi locuri de muncă. Tarifele și reducerile pentru bilete și abonamente au fost stabilite.

Consilierii au votat favorabil pentru achiziționarea a două autobuze second-hand cu 116.000 de lei, bani de la bugetul local, de la o firmă din județul Hunedoara. S-a renunțat la ideea de a închiria unele de la compania de transport Codreanu, în urma consultărilor publice pe care primarul Gheorghe Sucaciu le-a avut cu cetățenii pe parcursul acestui an, făgărășenii prezenți preferând ca primăria să cumpere astfel de vehicule, în detrimentul închirierii lor.

De asemenea, în expunerea de motive a hotărârii luate se arată că este mai avantajos: „cu preţul de închiriere a două autobuze pentru o perioadă de 7 luni se pot achiziţiona două autobuze second-hand care râmân ale municipiului”.

„E vorba de acel studiu de piață pe care l-au făcut de cei desemnați din primărie, de a cumpăra autobuze sacond-hand pentru o perioadă de un an, un an și jumătate, până vin autobuzele electrice noi. Acelea pe care dânșii le-au găsit sunt pentru curse interne urbane, dotate cu rampe de acces pentru persoane cu dizabilități (…) și credem că aceasta este cea mai bună soluție, atât din punctul de vedere financiar, cât și din punctul de vedere al activității”, a declarat Gheorghe Sucaciu.

Serviciul Public de Transport Local va funcționa după ce vor fi ocupate cel puțin trei posturi de șoferi, unul de controlor și unul de coordonator. Înființarea acestuia vine după ce municipalitatea a decis să renunțe la serviciile companiei AXI, în urma mai multor probleme sesizate de făgărășeni, dar și din cauză că operatorul a cerut majorarea tarifelor de călătorie.

Autobuzele vor circula pe următoarele trasee:

Traseul 1

Luni – Vineri

între orele 5:45 – 17:35, din oră în oră

între orele 18:00 – 22:00, din două în două ore

KAUFLAND – CATEDRALĂ – RADU NEGRU – 13 DECEMBRIE – MULTIPOL – GARĂ – UPRUC – ION CREANGĂ – POARTA 50 – COLONIE POD – POARTA PRINCIPALĂ – AUREL VIJOLI – Str. TRANDAFIRILOR POD – SPITAL – B-dul. UNIRII Nr. 55 – ROMARTA – T. VLADIMIRESCU (fost sediu RDS) – KAUFLAND

Traseul 2

Luni – Vineri

între orele 7:00 – 14:35, din oră în oră

Din Bucatele Cetatii - angajari
No Comment
Monumente funerare
Amanet King Onix

KAUFLAND – CÂMPULUI NOU (Unitatea Militară) – CÂMPULUI NOU (aleea spre grădiniţă) – CÂMPULUI NOU (bloc nr. 11) – NEGOIU (Liceul Teologic) – NEGOIU (GARĂ) – NEGOIU (nr. administrativ 1) – VASILE ALECSANDRI (Generală nr. 2) – CATEDRALĂ – Dna. STANCA nr. 50 – D-na. STANCA (Spital) – Dr. IOAN ȘENCHEA (Liceul Tehnologic) – Dna. STANCA (Spital) – B-dul. UNIRII (bloc nr. 55) – ROMARTA – Cart. GALAŢI – VASILE ALECSANDRI – NEGOIU (nr. administrativ 1) – CIMPULUI NOU (bloc nr. 11) – CÂMPULUI NOU (aleea spre grădiniţă) – CÂMPULUI NOU (Unitatea Militară) – KAUFLAND

Tarifele pentru biletele de călătorie

O călătorie va costa 2 lei, iar biletele vor fi eliberate de către șoferul autobuzului. Cel care nu eliberează bilete, dar încasează banii de la călători, va fi sancţionat. La următoarea abatere, va răspunde disciplinar și i se poate desface contractul de muncă.

Tarifele pentru abonamente și eliberarea acestora

Abonamentele se vor eliberea pentu o lună (sau 6 luni) începând cu data de întâi. Eliberarea acestora va fi posibilă până în data de 25 a lunii în curs pentru luna următoare.

Cum vor fi eliberate legitimaţiilor de călătorie:
a) Abonamentele pentru pensionari, se vor elibera de către Serviciului de Transport Public Local al Municipiului Fagaras, în baza solicitării acestora si prezentarea următoarelor documente:
> Cupon de pensie,
> BI/CI,
> Dovada achitării a 25% sau 50% din tariful abonamentului (după caz),
b) Abonamentele pentru elevii din învăţământul preuniversitar , se vor elibera de către Serviciul de Transport Public Local al Municipiului Fagaras, în baza borderoului întocmit si transmis de către unităţile de învăţământ, astfel:
> Unităţile de învăţământ au obligaţia să întocmească borderouri lunar, privind situaţia elevilor care vor beneficia de abonamente gratuite, în baza declaraţiei pe propria răspundere a părintelui/tutorelui pentru anul în curs,
> Unităţile de învăţământ au obligaţia de a centraliza si transmite borderoul privind situaţia elevilor care vor beneficia de abonamente gratuite, către Serviciul de Transport Public Local al Municipiului Fagaras,, până la data de 25 ale lunii în curs pentru luna următoare,
> Abonamentele vor fi eliberate lunar de către Serviciul de Transport Public Local al Municipiului Fagaras, în baza borderourilor primite de la unităţile de învăţământ, până la data de 25 ale lunii în curs pentru luna următoare,
> Abonamentele sunt nominale si netransmisibile,
> Transportul elevilor se va face pe baza abonamentului eliberat lunar de către Serviciul de Transport Public Local al Municipiului Fagaras, si a carnetului de elev, vizat de instituţia de învăţământ.
c) Abonamentele pentru persoanele care au fost persecutate politic se vor elibera de către Serviciul de Transport Public Local al Municipiului Fagaras, in baza:
> Tabelului eliberat de Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politic, Filiala Braşov, Subfiliala Fagaras,
> BI/CI.
d) Abonamentele pentru donatorii de sânge se vor elibera de către, Serviciul de Transport Public Local al Municipiului Fagaras, în baza:
> Legitimaţiei de Donator (in original si copie),
> BI/CI.
e) Abonamentele pentru persoanele cu handicap si însoţitorii acestora se vor elibera de către Serviciul de Transport Public Local al Municipiului Fagaras, în baza:
> Tabelului eliberat de Direcţia de Asistenta Sociala a Municipiului Fagaras,
> BI/CI.

f) Abonamentele pentru văduvele si veteranii de război a se vor elibera de către „ Serviciul de
Transport Public Local al Municipiului Fagaras, în baza:
> In baza tabelului eliberat de Asociaţia Veteranilor de Război
> BI/CI

Reduceri și gratuități

Pensionarii cu o pensie de maxim 800 lei/lună, beneficiază de abonament gratuit, cei cu o pensie cuprinsă între 801 – 1.000 iei/lună, vor avea o reducere de 75%, iar dacă au pensia cuprinsă între 1.001 – 1.200 lei/lună, vor primi o reducere de 50%.

Elevii vor beneficia de abonament gratuit pe tot parcursul anului, până la împlinirea vârstrei de 18 ani sau până la
finalizarea studiilor. La fel și în cazul preşcolarilor cu vârstre cuprinse între 5 și 7 ani beneficiază de transport.

Și persoanele care au fost persecutate politic vor beneficia de abonament gratuit, în conformitate cu Legea 118/1995. Văduvele si veteranii de război, la fel, în conformitate cu Legea 44/1994. Abonament gratuit vor putea avea și persoanele cu handicap și însoțitorii acestora, în conformitate cu Legea 448/2006.

Gratuitate pe mijloacele de transport în comun vor avea și donatorii de sânge, în conformitate cu Legea 4/1995.


Apreciază
Distribuie