Patru locuințe ANL, disponibile în Făgăraș

Primăria anunță că cei care au solicitat o locuință ANL își pot actualiza dosarele până în 21 iulie 2019.

În prezent sunt disponibile patru astfel de locuințe: trei apartamente cu câte 2 camere și o garsonieră.

Comunicatul integral transmis de instituție

„Ținând cont de H.C.L. nr. 130/30.05.2019 – privind criteriile de acces la locuințe și ierarhizarea prin punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe destinate închirierii tinerilor, construite prin ANL în Municipiul Făgăraș precum și formularul de înscriere pe lista de prioritate la locuințe în regim de închiriere, construite prin Angenția Națională pentru Locuințe si actele justificative pentru probarea indeplinirii criterilor cadru de acces si de ierarhizare prin punctaj.

Comisia socială de analizare a cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii locuințelor A.N.L. desemnată prin Dispoziția Primarului nr. 19 din data de 14.01.2019, a stabilit că termenul limită până la care se depun /actualizează dosarele de către solicitanții titulari de cerere, este 21.06.2019.

Spalatoria GPC
Proaspat Alb
Moveos Fagaras_11.22
Monumente funerare

Actualizarea /depunerea se face cu următoarele documente:
1. Pentru solicitanții din lista finală de priotități care au acces la locuinţele pentru tineri destinate închirierii, valabilă pentru anul 2019, care nu au primit repartiție, se va complete dosarul cu următoarele documente:

  • Adeverință si Raport per salariar – extras REVISAL pe numele titularului cererii eliberata de la locul de muncă din care sa rezulte că își desfășoară activitatea în Municipiul Făgăraș cu precizare venitului net/luna.
  • Adeverință si Raport per salariar – extras REVISAL pe numele fiecarui membru de familie eliberata de la locul de munca din care sa rezulte venitul net/luna. sau adeverinta de venit eliberata de ANAF din care sa rezulte venitul net provenit din alte surse sau ca nu înregistreaza venituri.
  • Declarație autentificată a titularului cererii și ale celorlalți membri ai familiei acesteia –soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținera acestuia referitoare la îndeplinirea tuturor criteriilor de acces pentru o locuință construită din fondurile ANL, potrivit art. 15, alin. 5 din Hotărârea nr. 962/2001 – privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 – privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.

2. Pentru solicitanții care au depus cerere pentru locuințe ANL, se va completa dosarul cu actele justificative, menționate în formularul de înscriere pe Lista de prioritate la locuințe în regim de închiriere, construite prin Angenția Națională pentru Locuințe, care se poate ridica de la Registratura Primăriei Municipiului Făgăraș.
La data de 31.05.2019 sunt disponibile un număr de 4 locuințe ANL, din care :

– 3 apartamente cu 2 camere;
– 1 garsonieră”.


Apreciază
Distribuie