Primăria Comăna | Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Unitatea administrativ teritorială Comăna, județul Brașov, anunță  publicarea  documentelor  tehnice  ale  cadastrului pentru Tarlaua 69  parcelele A 1346,F 1344,F 1348, A 1349, F 1354, A 1351, F 1338, A 1337, PS 1339, PD 1342, A 1340,F 1341 pe  o  perioadă  de 30  de  zile  calendaristice,  conform  art. 40  alin. (7)… (12)  din  Legea  cadastrului  și  a  publicității  Imobiliare  nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 25 februarie 2022.

Data de sfârșit a afișării: 26 martie 2022.

Adresa locului afișării publice:la  sediul Primăriei comunei Comăna, situat în comuna Comăna, strada Principală nr. 3, județul Brașov, la sediul consiliului local, precum și pe pagina de internet http://www.comuna-comana.ro

Husqvarna
Moveos_2
Demgy - locuri de munca
Spalatoria GPC
Amanet King Onix

Cererile  de  rectificare  ale  documentelor  tehnice  vor  putea  fi  depuse  la  sediul Primăriei comunei Comăna.

Informații  privind  Programul  național  de  cadastru  și  carte  funciară  2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa: www.ancpi.ro/pnccf/


Apreciază
Distribuie