Primăria Șercaia | Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Unitatea  administrativ  teritorială Șercaia, județul  Brașov, anunță  publicarea documentelor tehnice  ale  cadastrului  pentru  sectorul  10 pe  o  perioada  de  60 zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din  Legea  cadastrului și  a  Publicității  Imobiliare  nr. 7/1996, republicată, cu  modificările  și  completările ulterioare.

Data  de  început  a  afișării: 07.07.2020

Data  de  sfârșit  a  afișării: 05.09.2020

Adresa  locului  afișării publice: la  sediul  Primăriei  comunei Șercaia, situat  în  comuna  Șercaia , strada  Principală  nr. 82 , cod  poștal 507195, județul  Brașov, precum  și  pe  pagina de internet: www.primaria-sercaia.ro.

Eve
Tractari auto
Servicii profesionale de curatenie cu aburi
Belvedere
La Giorgia
Monumente funerare

Cererile  de  rectificare ale  documentelor tehnice vor  putea  fi  depuse la  sediul Primăriei  comunei  Șercaia .

Informații  privind  Programul național de  cadastru și  carte  funciară 2015-2023 se  pot  obține pe  site-ul ANCPI, la  adresa: www.ancpi.ro/pnccf/.


Apreciază
Distribuie