Proprietarul unui autovehicul, căutat de Primăria Sâmbăta

Autoritatea publică locală din Sâmbăta de Sus încearcă identificarea deținătorului unui autovehicul care a fost depozitat pe domeniul privat al  comunei.

Primăria comunei Sâmbăta de Sus  aduce la cunoștință publică  faptul că în Stațiunea Climaterică Sâmbăta de Sus a fost identificat de către agenţii constatatori un  autovehicul ca fiind  fără stăpân, înmatriculat în străinătate, care intră sub incidenţa Legii 421 / 2002, cu modificările și completările ulterioare.

Autovehiculul are următoarele caracteristici:

RENAULT SAFRANE, de culoare gri,  cu nr. de înmatriculare  PP6432BC, înmatriculat în Bulgaria,  serie șasiu VF1B54G0E22643209

Proprietarii acestui  autovehicul au obligaţia de a-l ridica  de pe domeniul privat, în termen de 10 zile de la apariţia acestui anunţ. În caz contrar, autovehiculul va fi declarat fără stăpân, prin dispoziție a Primarului comunei Sâmbăta de Sus  şi va fi ridicat.

Demgy - locuri de munca
Moveos
Spalatoria GPC
La Turcu
Amanet King Onix
Monumente funerare

Restituirea vehiculului către proprietarul sau deţinătorul legal se face pe bază de proces – verbal de predare – primire, în termen de 10 zile de la data la care persoana, care revendică vehiculul, face dovada achitării tuturor taxelor, a impozitelor şi amenzilor prevăzute de lege, aferente respectivului vehicul.

Proprietarul/deținătorul legal trebuie să dovedească cu acte:

a) calitatea de proprietar sau deţinător legal al acestuia;
b) achitarea sumelor corespunzătoare cheltuielilor efectuate pentru inventarierea, expertizarea, ridicarea, transportul, depozitarea şi paza vehiculului;
c) plata la zi a tarifului de parcare, în cazul vehiculelor ridicate din parcări;
d) deţinerea inspecţiei tehnice periodice valabile pentru vehiculul respectiv.


Apreciază
Distribuie