Școala din Viștea de Jos va fi dotată cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale

PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!

Data: 12.09.2023

Comuna Viștea, în calitate de Beneficiar, anunță demararea proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale Viștea de Jos’’, proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C15: Educație, Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ și Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), conform contractului de finanțare nr.2170DOT/ (5617/30.08.2023).

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 796.660,12  lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este de 669.462,29 lei ,iar valoare TVA  eligibilă este de 127.197,83  lei.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale și a dotărilor necesare din cadrul Școlii Gimnaziale Viștea de Jos în vederea asigurării unui proces educațional digital și care sa respecte standardele europene.

Obiectivele  specifice ale proiectului sunt:

  • Dotarea laboratorului de informatică cu echipamentele digitale necesare pentru facilitarea învățării online dar și pentru sprijinirea transformării digitale a unității de învățământ
  • Înființarea și dotarea unui laborator de științe cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale pentru o bună desfășurare a activității didactice
  • Dotarea sălilor de clasă din cadrul unității de învățământ cu mobilier și materiale didactice
  • Dotarea sălilor de clasă unității de învățământ cu echipamente digitale
  • Dotarea salii de sport din cadrul școlii cu echipamentele necesare unei bune desfășurării activității recreative
  • Dotarea unui cabinet de asistență psihopedagogică cu materiale didactice și echipamente digitale pentru o buna desfășurare a activității psihopedagogice

Durata de implementare a proiectului este de 16 luni, respectiv de la data de 01 septembrie 2023 până la data de 15 decembrie 2024.

Cod proiect: F-PNRR-Dotari-2023-1299

,,Apel de proiecte gestionat de Unitatea executiva pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), în numele și pentru Ministerul Educației, finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României și din fonduri naționale’’

Demgy
Spalatoria Aqua Carpet
Firma servicii renovare
Sumi Agro - Mospilan
Agromar
Proaspat Alb

 

Persoana de contact: Primar, Ioani Florin

Telefon: 0268/247303

E-mail: primaria.vistea@yahoo.com

 


Apreciază
Distribuie