Școlile din comuna Cincu, dotate prin PNRR

COMUNICAT DE PRESĂ

PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!

Comuna Cincu, județul Brașov, derulează proiectul cu titlul „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR, COMUNA CINCU, JUDEȚUL BRAȘOV”, finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României și din bugetul local al comunei.

Numele proiectului: “DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR, COMUNA CINCU, JUDEȚUL BRAȘOV

Numele beneficiarului: Comuna Cincu, județul Brașov.

Program: Planul Național de Redresare și Reziliență al României \ Pilonul VI. Politici pentru noua generație\ Componenta C15: Educație \Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior \Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP) și \Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic și Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației\ Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ precum și Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar\ Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare.

Obiectivele proiectului: Sporirea calității și siguranței mediului de învățare prin dotarea cu mobilier, materiale didactice și materiale digitale a unităților de învățământ preuniversitar.

Dentistry Tour - dr. Monica Paler
Spalatoria GPC
Proaspat Alb
Demgy
Belvedere - revelion 2023
Florian Shaorma
JTTI

Valoarea totală a proiectului: 991.331,28 lei inclusiv TVA, din care valoarea eligibilă prin PNRR 842.785,63 lei inclusiv TVA și 148.545,65 lei inclusiv TVA de la bugetul local al Comunei Cincu.

Contract de finanțare: 2018DOT/2023 – 2439/25.08.2023.

Data începerii și finalizării proiectului: 29.08.2023 – 31.12.2024 (16 luni).

Codul proiectului: F-PNRR-Dotari-2023-3426.

Date de contact: Comuna Cincu, Str. Pieții, nr. 254 județul Brașov, tel.: 0268 244 360, e-mail:primariacincu@yahoo.com, primar Suciu Sorin Aurel.


Apreciază
Distribuie