Licitație de vânzare de masă lemnoasă fasonată la drum auto

Regia Publică Locală Ocolul Silvic Pădurile Șincii RA anunță organizarea licitației de vânzare în data de 5 octombrie 2023, ora 12, la sediul RPL OS Pădurile Șincii RA, str. Principală nr. 16, Șercaia, jud. Brașov.

Licitația este publică cu strigare.

Licitația este organizată și se va desfășura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 cu modificările și completările ulterioare.

Data și ora organizării preselecției: 02.10.2023, ora 12.

Data și ora-limită până la care poate fi depusă documentația pentru preselecție și înscrierea la licitație: 02.10.2023, ora 10.

Lista partizilor care se licitează, prețul de pornire a licitației și pasul de licitare pentru fiecare partidă sunt afișate la sediul organizatorului și pe site-urile www.padurilesincii.ro,  www.produselepadurii.ro și  www.ocoalesilvice.ro

Volumul total de masă lemnoasă fasonată oferită la licitație 911 m3, din care pe sortimente:

Spalatoria GPC
Monumente funerare
Demgy
Narin
Amanet King Onix
Proaspat Alb
Dentistry Tour - dr. Monica Paler
  • lemn pentru cherestea: 841 (m3);
  • lemn de foc: 20 (m3);

și, respectiv, pe specii și grupe de specii:

  • fag:          555 (m3);
  • gorun:     209 (m3);
  • molid:     140 (m3);
  • paltin de munte:    7(m3).

Materialul lemnos fasonat oferit spre vânzare provine din fondul forestier proprietate publică și privată certificată FSC® (Forest Stewardship Council ®) – C103007.

Materialul lemnos fasonat rămas neadjudecat după încheierea licitației se poate adjudeca prin negociere, în ziua licitației, în condițiile prevăzute de prezentul regulament și de alte reglementări în vigoare.

Modelul de documentație pentru înscrierea la licitație poate fi procurat de la sediul organizatorului licitației, începând cu data de 22.09.2023.

Pentru informații și date suplimentare, vă puteți adresa organizatorului licitației: ing. George Cucu (tel. 0757.098.698).


Apreciază
Distribuie