Ședință de îndată a Consiliului Local

Consiliul Local Făgăraș este convocat în ședință de îndată, joi, 13 decembrie.

Pe ordinea de zi se află 16 proiecte, care vor fi dezbătute în plen începând cu ora 19:00.

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Fagaras pe anul 2018.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei si a statului de functii ale Muzeului Tarii Fagarasului “Valer Literat”Fagaras.

3. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenentei la domeniul public al Municipiului Fagaras a imobilului teren- parte Parc de agrement Regina Maria, situat in Fagaras, inscris in CF.nr. 105620 Fagaras, nr.top. 105620, in suprafata de 37.322 mp, ca fiind de uz si interes public local si inscrierea imobilului in Inventarul Bunurilor ce apartin domeniului public al Municipiului Fagaras.

4. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenentei la domeniul public al Municipiului Fagaras a imobilului teren cu cosntructii, str.Forjei tronson I, inscris in CF.nr. 105901 Fagaras, nr.top. 105901, in suprafata de 1.820 mp,avand categoria de folosinta “drum”, ca fiind de uz si interes public local si modificarea Inventarului Bunurilor ce apartin domeniului public al Municipiului Fagaras.

5. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenentei la domeniul public al Municipiului Fagaras a imobilului teren cu cosntructii, str.Forjei tronson II, inscris in CF.nr. 105905 Fagaras, nr.top. 105905, in suprafata de 1.905 mp,avand categoria de folosinta “drum”, ca fiind de uz si interes public local si modificarea Inventarului Bunurilor ce apartin domeniului public al Municipiului Fagaras.

6. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenentei la domeniul public al Municipiului Fagaras a imobilului teren cu cosntructii, str.Nicovalei tronson I, inscris in CF.nr. 105898 Fagaras, nr.top. 105898, in suprafata de 1.853 mp, avand categoria de folosinta “drum”, ca fiind de uz si interes public local si modificarea Inventarului Bunurilor ce apartin domeniului public al Municipiului Fagaras.

7. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenentei la domeniul public al Municipiului Fagaras a imobilului teren cu cosntructii, “str.Nicovalei tronson II”, inscris in CF.nr. 105902 Fagaras, nr.top. 105902, in suprafata de 1.689 mp, avand categoria de folosinta “drum”, ca fiind de uz si interes public local si modificarea Inventarului Bunurilor ce apartin domeniului public al Municipiului Fagaras.

8. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenentei la domeniul public al Municipiului Fagaras a imobilului teren cu cosntructii, str.Eprubetei tronson I nord, inscris in CF.nr. 105900 Fagaras, nr.top. 105900, in suprafata de 1.766 mp, avand categoria de folosinta “drum”, ca fiind de uz si interes public local si modificarea Inventarului Bunurilor ce apartin domeniului public al Municipiului Fagaras.

Florian Shaorma
Mogaldea Therapy
Spalatoria GPC
Cabinet ORL
Second hand & outlet
Demgy
Amanet King Onix

9Proiect de hotărâre privind.atestarea apartenentei la domeniul public al Municipiului Fagaras a imobilului teren cu cosntructii, str.Eprubetei tronson II sud inscris in CF.nr. 105899 Fagaras, nr.top. 105899, in suprafata de 1.749 mp, avand categoria de folosinta “drum”, ca fiind de uz si interes public local si modificarea Inventarului Bunurilor ce apartin domeniului public al Municipiului Fagaras.

10. Proiect de hotărâre privind rectificarea inscrierilor privitoare la dreptul de proprietate inscrise la BI in CR.nr.104587 Fagaras si atestarea apartenentei la domeniul public al Municipiului Fagaras a imobilului teren-parcare amenajata, parte din Parcul de agrement Regina Maria, situat in Fagaras, inscris in CF.nr. 104587 Fagaras, nr.top. 104587, in suprafata de 3.735 mp, ca fiind de uz si interes public local si inscrierea imobilului in Inventarul Bunurilor ce apartin domeniului public al Municipiului Fagaras.

11. Proiect de hotărâre privind rectificarea inscrierilor de carte funciara privitoare la dreptul de proprietate inscris in CFnr.100600 Soars si atestarea apartenentei la domeniul public al Municipiului Fagaras a imobilului-padure, situata pe raza UAT Soars, inscris in CF.nr. 100603 Soars, nr.top. 100603, in suprafata de 998.669 mp, ca fiind de uz si interes public local si inscrierea imobilului in Inventarul Bunurilor ce apartin domeniului public al Municipiului Fagaras.

12. Proiect de hotărâre privind rectificarea inscrierilor de carte funciara privitoare la dreptul de proprietate inscris in CFnr.100600 Soars si atestarea apartenentei la domeniul public al Municipiului Fagaras a imobilului-padure, situata pe raza UAT Soars, inscris in CF.nr. 100600 Soars, nr.top. 100600, in suprafata de 58.533 mp, ca fiind de uz si interes public local si inscrierea imobilului in Inventarul Bunurilor ce apartin domeniului public al Municipiului Fagaras.

13. Proiect de hotărâre privind rectificarea inscrierilor de carte funciara privitoare la dreptul de proprietate inscris in CFnr.100599 Soars si atestarea apartenentei la domeniul public al Municipiului Fagaras a imobilului-padure, situata pe raza UAT Soars, inscris in CF.nr. 100599 Soars, nr.top. 100599, in suprafata de 615.798 mp, ca fiind de uz si interes public local si inscrierea imobilului in Inventarul Bunurilor ce apartin domeniului public al Municipiului Fagaras.

14. Proiect de hotărâre privind rectificarea inscrierilor de carte funciara privitoare la dreptul de proprietate inscris in CFnr.103683 Fagaras si atestarea apartenentei la domeniul public al Municipiului Fagaras a imobilului-padure, situata pe raza UAT Fagaras, inscris in CF.nr. 103683 Fagaras, nr.top. 103683, in suprafata de 258.000 mp, ca fiind de uz si interes public local si modificarea  Inventarului Bunurilor ce apartin domeniului public al Municipiului Fagaras.

15Proiect de hotărâre privind rectificarea inscrierilor de carte funciara privitoare la dreptul de proprietate inscris in CFnr.103666 Fagaras si atestarea apartenentei la domeniul public al Municipiului Fagaras a imobilului-padure, situata pe raza UAT Fagaras, inscris in CF.nr. 103666 Fagaras, nr.top. 103666, in suprafata de 74.000 mp, ca fiind de uz si interes public local si modificarea  Inventarului Bunurilor ce apartin domeniului public al Municipiului Fagaras.

16. Proiect de hotărâre privind rectificarea inscrierilor de carte funciara privitoare la dreptul de proprietate inscris in CFnr.103682 Fagaras si atestarea apartenentei la domeniul public al Municipiului Fagaras a imobilului-padure, situata pe raza UAT Fagaras, inscris in CF.nr. 103682 Fagaras, nr.top. 103682, in suprafata de 484.000 mp, ca fiind de uz si interes public local si modificarea  Inventarului Bunurilor ce apartin domeniului public al Municipiului Fagaras.

Art. II.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii, se încredinţează Secretarul Municipiului Făgăraş care va proceda la aducerea ei la cunostinţă publică şi va transmite consilierilor, proiectele înscrise pe ordinea de zi.


Apreciază
Distribuie