Teste de calitate a aerului efectuate la Victoria de către o firmă internațională independentă

foto: imperatortravel.ro

Redăm, integral, comunicatul Purolite:


„În luna iunie a acestui an, compania independentă TRC a primit din partea Purolite solicitarea de a investiga situația curentă și istoricul disconfortului olfactiv din Victoria. TRC a efectuat pe raza localității teste ale calității aerului și măsurători ale nivelului de disconfort olfactiv. Împreună cu TRC, noua conducere a companiei Purolite desfășoară în continuare un program amplu de identificare a proceselor care cauzează disconfort olfactiv în zona orașului Victoria și de determinare de soluții pentru minimizarea acestuia.

Obiectivele studiului preliminar au fost de a determina, atât cantitativ cât și calitativ, nivelul de calitate a aerului, mirosului și a modului în care acestea influențează calitatea vieții în jurul orașului Victoria. Pe termen lung, obiectivul programului este de a utiliza datele colectate pentru a identifica măsuri de reducere a intensității și frecvenței episoadelor de disconfort olfactiv.

Un jurnal inițial al mirosului, organizat de TRC și reprezentanți ai Primăriei Victoria a relevat că mirosurile neplăcute se resimt cu o frecvență de 2-3 zile pe săptămână, cu precădere seara și dimineața, generând un nivel de disconfort de grad 4/5 din 6, fiind ușor mai ridicat în perioadele de mentenanță ale fabricii. Folosind sistemul de măsurare FIDOL (Frecvență, Intensitate, Durată, Ofensivitate și Localizare), recunoscut la nivel internațional, TRC a determinat că există o problemă de disconfort olfactiv care afectează locuitorii din Victoria.

Măsurătorile de calitate a aerului au fost efectuate inițial în cinci zone din perimetrul orașului Victoria, pe parcursul lunii iunie 2022. Rezultatele prelevării de probe au arătat că majoritatea substanțelor au înregistrat concentrații sub limita de detecție a echipamentului de prelevare.

Victoria Federal IFN
curatare tapiterie
Liceul Senchea
Agromar

Pe baza rezultatelor, TRC a raportat ca observație preliminară că este foarte puțin probabil ca nivelul fiecărui miros din atmosferă să aibă un impact asupra sănătății umane deși, în anumite momente, concentrația de amine poate să depășească nivelul de confort olfactiv. TRC a monitorizat calitatea aerului si în perioada de mentenanță a fabricii, cu rezultate anticipate la jumătatea lunii septembrie 2022, și a programat monitorizare post- mentenanță pentru începutul lunii septembrie.

Procesul de măsurare va continua și în perioada următoare, TRC colaborează îndeaproape cu managementul companiei pentru dezvoltarea unui plan de management al problemelor de miros.

Pentru a crea acest plan, TRC și Purolite efectuează în perioada aceasta următoarele acțiuni:

  • includerea zonelor orașului in jurnalul de miros
  • monitorizarea proceselor de producție, precum și a depozitării de substanțe și materiale și a modului în care acestea influențează mirosurile
  • analiza eficacității metodelor de control al mirosului utilizate de către Purolite.

„Suntem mândri că facem parte din comunitatea din Victoria și depunem eforturi pentru a ne asigura că Purolite contribuie în mod pozitiv la această comunitate remarcabilă. Prin testarea calității aerului și prin identificarea și implementarea unor îmbunătățiri ale proceselor de producție, ne luăm angajamentul de a face tot ce ne stă în putință pentru a diminua disconfortul prietenilor și vecinilor noștri din comunitate”, declară David Papini, Manager General al Purolite Victoria.”


Apreciază
Distribuie