Tichete lunare de 150 de lei pentru copiii și juniorii legitimați la structurile sportive

foto: CSM Fagaras - handbal juniori

Copiii și juniorii din România legitimați la structurile sportive și care practică sportul în mod organizat cu scop în participarea la pregătire, competiții sportive naționale și internaționale oficiale vor primi tichete lunare în valoare de 150 de lei, potrivit educatieprivata.ro.

Actul normativ care legiferează acest lucru a apărut în Monitorul Oficial și reprezintă o modificare a Legii educației fizice și sportului. El va fi aplicat începând din 1 ianuarie 2023.

Ce prevede noua lege:

Art. I. — După articolul 66 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou articol, art. 661, cu următorul cuprins:

„Art. 661. — (1) Copiii și juniorii legitimați la structurile sportive înființate conform prezentei legi și care practică sportul în mod organizat cu scop în participarea la pregătire, competiții sportive naționale și internaționale oficiale sunt considerați sportivi de performanță și beneficiază lunar de un stimulent financiar sub forma tichetelor valorice, denumite tichete de sportiv.
(2) Tichetele de sportiv pot fi utilizate numai pe teritoriul României și sunt destinate achiziției de articole și echipamente sportive specifice disciplinei sportive practicate, transport între localități, suplimente nutritive sau recuperare medicală.
(3) Fiecare beneficiar are dreptul la un singur tichet de sportiv pe lună, valoarea nominală a acestuia fiind de 150 lei.
(4) Fiecare tichet de sportiv este valabil numai dacă are înscris numărul sub care a fost înseriat de către unitatea emitentă și cuprinde cel puțin următoarele:
a) emitentul și datele sale de identificare;
b) valoarea nominală a tichetului de sportiv;
c) spațiu pentru înscrierea numelui, a prenumelui și a codului numeric personal ale sportivului care este în drept să utilizeze tichetul de sportiv;
d) interdicția de a utiliza tichetul de sportiv în alte scopuri decât în scopul activității sportive;
e) seria și numărul legitimației de sportiv, cu menționarea numelui structurii sportive la care acesta este legitimat, și categoria de vârstă;
f) elementele de identitate vizuală ale structurii sportive și ale Ministerului Sportului.
(5) Tichetul de sportiv are perioadă de valabilitate de un an de la data emiterii.
(6) Tichetele de sportiv nu înlocuiesc alte forme de venit oferite de structurile sportive.”
Art. II. — Prezenta lege se aplică începând cu 1 ianuarie 2023, iar fondurile necesare pentru plata tichetelor de sportiv se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sportului.”


Apreciază
Distribuie