A început distribuirea voucherelor sociale de 250 lei

De la 1 iunie, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a început procesul de emitere, distribuire și încărcare a voucherelor sociale oferite prin programul guvernamental „Sprijin pentru România”. Tichetele cu valoare nominală de câte 250 lei sunt destinate persoanelor aflate în situații de deprivare materială sau risc de sărăcie. Listele cu beneficiari vor fi actualizate lunar.

Peste 2,5 milioane de beneficiari primesc tichete pentru achiziția de produse alimentare.

Mecanismul de distribuire prevede trei etape: emiterea cardurilor de către unitățile desemnate (imprimarea datelor beneficiarilor și inserarea CIP-ului), distribuirea prin intermediul Poștei Române și încărcarea valorică a cardurilor.

Voucherele sociale vor fi acordate în patru tranșe, câte 250 lei o dată la două luni.

La jumătatea lunii iulie, după evaluarea implementării primei etape, reprezentanții Ministerului vor adapta calendarul următoarelor tranșe pentru ca beneficiarii să poată utiliza cât mai urgent voucherele pentru achiziționarea alimentelor și meselor calde.

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale va actualiza lunar listele cu beneficiari, pentru a verifica eventuale modificări intervenite față de listele anterioare. Pentru beneficiarii nou introduși în program vor fi eliberate noi suporturi electronice.

Demgy
Florian Shaorma
Monumente funerare
Sumi Agro - Zetanil
Proaspat Alb

De asemenea, verificarea condițiilor de venit pentru beneficiarii incluși în categoriile a)-d) (enumerate mai jos), se face exclusiv de către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Beneficiari de tichete sociale, conform OUG nr. 63/2022, sunt:

a). Pensionarii din sistemul public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale și beneficiarii de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei.

b). Persoanele încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei.

c). Familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei.

d). Familiile monoparentale ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei.

e). Familiile care au stabilit dreptul la ajutorul social în condițiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

f). Persoanele fără adăpost, așa cum acestea sunt reglementate potrivit prevederilor legale în vigoare.


Apreciază
Distribuie