BAC 2022. Peste 3.000 de absolvenți de liceu din județul Brașov dau probele de competențe lingvistice

foto: Unsplash - Javier Trueba

Prima sesiunea a examenului național de Bacalaureat 2022 a început luni, 6 iunie, cu probele de evaluare a competențelor, care se desfășoară până în 16 iunie.

Inspectoratul Școlar Județean Brașov a anunțat că, din cei 3.137 de candidați înscriși pentru a susține examenul național de Bacalaureat în județul Brașov în sesiunea iunie-iulie 2022, 2.767 sunt absolvenți din promoția curentă și 370 din promoții anterioare.

Conform calendarului examenului național de Bacalaureat, probele de evaluare a competențelor se vor susține astfel:

  • 6 – 8 iunie: Proba A – evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română;
  • 8 – 9 iunie: Proba B – evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă;
  • 8 – 10 iunie: Proba D – evaluarea competențelor digitale;
  • 14 – 16 iunie: Proba C – evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională.

În județul Brașov, candidații susțin probele de competențe în unitățile școlare la care au absolvit clasa a XII-a (a XIII-a pentru seral și frecvență redusă), cu două excepții: absolvenții Colegiului Tehnic Maria Baiulescu din Brașov care vor susține probele de competențe la Colegiul Național de Informatică Grigore Moisil din Brașov din cauza lucrărilor de reparații de la clădirea unității școlare și cei de la Seminarul Teologic Brașov care vor susține aceste probe la Liceul Andrei Mureșanu din Brașov.

Evaluarea competențelor lingvistice pentru limba română, limba maternă și limba modernă, precum și a celor digitale se face, pentru fiecare candidat, de către doi profesori examinatori (cadrul didactic care a predat disciplina respectivă la clasă și un alt cadru didactic, de aceeași specialitate, din unitatea de învățământ).

Rezultatele la probele de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, în limba maternă și într-o limbă de circulație internațională se exprimă prin stabilirea nivelului de competență corespunzător, în funcție de grilele naționale sau europene. De asemenea, rezultatele evaluării la proba de evaluare a competențelor digitale se exprimă tot prin stabilirea nivelului de competență, în raport cu standardele europene recunoscute în domeniu și în conformitate cu prevederile  metodologiei de examen.

Nu este permis accesul candidaților în sălile de examen cu materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, și nici cu mijloace electronice de calcul/comunicare. În caz contrar, candidatul este exmatriculat, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

Probele scrise din sesiunea iunie-iulie 2022 încep luni, 20 iunie, cu examenul la Limba și literatura română. Proba obligatorie a profilului este programată marți, 21 iunie, fiind urmată miercuri, 22 iunie de proba la alegere a profilului și specializării. Proba la Limba și literatura maternă se va desfășura joi, 23 iunie.

Demgy
Mogaldea Therapy
Cabinet ORL
Florian Shaorma
Monumente funerare

În județul Brașov au fost organizate 13 centre de examen, 10 în municipiul Brașov, și câte unul în Făgăraș, Rupea și Victoria.

Afișarea primelor rezultate va avea loc în data de 27 iunie (până la ora 12:00). Contestațiile pot fi depuse în aceeași zi, în intervalul orar 12:00 – 18:00.

Afișarea rezultatelor finale este programată pentru data de 1 iulie.

Examenul național de bacalaureat se consideră promovat de către absolvenții studiilor liceale care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții: au susținut probele de evaluare a competențelor, au susținut toate probele scrise și au fost notați cel puțin cu 5 la fiecare dintre acestea, obținând cel puțin media 6 la probele scrise.

 

 

foto> Unsplash /Javier Trueba


Apreciază
Distribuie