Absolvenţii au 60 de zile termen ca să se înregistreze pentru primirea somajului

Absolvenţii promoţiei 2015 se pot înregistra la Oficiul Local al Forţelor de Muncă Făgăraş, situate pe strada Libertăţii, ca persoane în căutarea unui loc de muncă, în termen de 60 de zile de la absolvire. Numai aşa pot beneficia de şomaj.

Termenul este calculat începând cu data absolvirii studiilor, dacă această dată este menţionată în mod expres pe adeverinţa de absolvire eliberată de instituţia de învăţământ sau începând cu data de 1 a lunii următoare celei înscrise în adeverinţă.

Termenul se calculează de la data absolvirii liceului şi nu de la data susţinerii examenului de bacalaureat. Depăşirea acestui termen de 60 de zile atrage după sine anularea dreptului de a beneficia de indemnizaţie de şomaj.

Demgy
Reno Depo
Proaspat Alb
Florian Shaorma
Victoria Federal IFN

Cuantumul indemnizaţiei de şomaj pentru absolvenţi reprezintă 50% din valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data stabilirii dreptului, şi se acordă pe o perioadă de 6 luni.


Apreciază
Distribuie