Avrigul este în reparaţii stradale

O arteră importantă din oraşul Avrig a intrat în reparaţii. Este vorba despre strada Cânepii, pe care se circulă foarte greu la această oră din cauza numeroaselor intervenţii ale constructrilor pentru modernizare.

Investiţiile sunt în valoare de peste 3,2 milioane lei şi fac parte din proiectul „Modernizare străzi şi reabilitare reţele hidroedilitare în oraşul Avrig- strada Cânepii”, derulat de adminis¬traţia locală datorită unei finanţări integrale din bugetul local al oraşului.

Lucrările la această stradă datează din 8 mai 2013 şi vor dura până în noiembrie 2014, adică 18 luni. Investiţia pe strada Cânepii înseamnă lucrări de schimbare a reţelelor de alimentare cu apă potabilă şi canalizare, amenajarea trotuarelor, spaţii verzi, parcări şi rigole pentru scurgerea apelor pluviale, întreaga stradă, aproximativ 1 km urmând a fi asfaltată.

Se preconizează că printre lucrările prevăzute a fi efectuate în cadrul acestui obiectiv de investiţii se află şi montarea mai multor hidranţi stradali supraterani şi subterani, ce vor putea fi folosiţi în cazul apariţiei vreunei situaţii de urgenţă neprevăzută.

Agromar
Florian Shaorma
Sumi Agro - Mospilan
Amanet King Onix
Mobila SH
JTTI

Până la terminarea lucrărilor la arteră, disconfortul trecătorilor şi riveranilor va continua până la sfârşitul anului viitor. Ţinând cont că ei vor fi şi principalii beneficiari ai acestor investiţii, gândul la sporirea gradului de civilizaţie îi îndeamnă să fie înţelegători cu muncitorii.

Totuşi, pe stie-ul primăriei, primarul oraşului Avrig, Arnold Gunter Klingeis, transmite tuturor cetăţenilor ce au domiciliul sau proprietăţi pe această stradă că răbdarea şi îngăduinţa lor de astăzi, înseamnă confortul lor sporit de mâine.

(Alexandru Socaciu)


Apreciază
Distribuie