Ce se află pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local din 29 iunie

Consiliul Local se întrunește într-o nouă ședință joi, 29 iunie 2023, de la ora 14:00.

Ordinea de zi a ședinţei ordinare:

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 30 MAI 2023 (şedinţă ordinară).

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului Anual de Execuţie a Bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2022.

3.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2023.

4.    Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor pentru funcţiile din cadrul serviciilor publice din subordinea Consiliului Local, începând cu luna iunie 2023.

5.    Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor pentru funcţiile din cadrul Unităţii de învăţământ Creşa „Mămăruţa” Făgăraş, începând cu luna iunie 2023.

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. NITROPARC S.R.L. Făgăraş pentru anul 2023.

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C.PIEŢE TÂRGURI şi OBOARE S.R.L. Făgăraş pentru anul 2023.

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. SALCO SERV S.A. Făgăraş pentru anul 2023.

9.    Proiect de hotărâre privind predarea către S.C. SALCO SERV S.A. Făgăraş a unui număr de 15 recipiente-eurocontainere de 1100 L, 50 recipiente-europubele de 120 L, în vederea implementării sistemului de colectare separată a deşeurilor în Municipiul Făgăraş.

10.    Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului privind numirile finale pentru posturile de membri în Consiliul de Administraţie al S.C.Nitroparc S.R.L.Făgăraş şi aprobarea duratei mandatelor acestora.

11.     Proiect de hotărâre privind acordarea de înlesniri la plata majorărilor de întârziere datorate bugetului local pentru proprietarul imobilului înscris în CF.nr.i05039-Ci-U4 identificat cu ROL FISCAL 11634378.

12.     Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului apartament cu destinaţia de „locuinţă”, situat în Făgăraş, str.Republicii, nr.27, ap.6, identificat în CF.nr.1205 Făgăraş, nr.top.1332 Ci- U6, în baza Legii nr.85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr.61/1990.

13.     Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului apartament cu destinaţia de „locuinţă”, situat în Făgăraş, str.Republicii, nr.27, ap.7, identificat în CF.nr.1205 Făgăraş, nr.top.1332 Ci- U7, în baza Legii nr.85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr.61/1990.

14.      Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului apartament cu destinaţia de „locuinţă”, situat în Făgăraş, str.Republicii, nr.27, ap.8, identificat în CF.nr.1205 Făgăraş, nr.top.1332 Ci- U8, în baza Legii nr.85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr.61/1990.

15.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului apartament cu destinaţia de „locuinţă”, situat în Făgăraş, str.Republicii, nr.27, ap.9, identificat în CF.nr.1205 Făgăraş, nr.top.1332 Ci- U9, în baza Legii nr.85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr.61/1990.

16.     Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului apartament cu destinaţia de „locuinţă”, situat în Făgăraş, str.Republicii, nr.27, ap.10, identificat în CF.nr.1205 Făgăraş, nr.top.1332 C1-U10, în baza Legii nr.85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr.61/1990.

17.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului apartament cu destinaţia de „locuinţă”, situat în Făgăraş, str.Republicii, nr.27, ap.11, identificat în CF.nr.1205 Făgăraş, nr.top.1332 C1-U11, în baza Legii nr.85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr.61/1990.

18.     Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinţei situate în Făgăraş, str.Negoiu, BI.2A, Sc.A, Ap.i, judeţul Braşov, înscrisă în CF.nr.101569 – Ci – U46, în baza Legii nr.85/1992 republicată şi a Decretului- Lege nr.61/1990.

19.    Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Făgăraş, a imobilului teren şi construcţii, proprietate publică a Municipiului Făgăraş, situat în Făgăraş, str.Şos.Combinatului, nr.5, identic cu cel înscris în CF.nr.107840 Făgăraş.

20.    Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Făgăraş, a imobilului teren, proprietate publică a Municipiului Făgăraş, situat în Făgăraş, str.Doamna Stanca, nr.F.N., identic cu cel înscris în CF.nr.108208 Făgăraş.

21.     Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă, a imobilului – teren, în suprafaţă de 151 mp, care aparţine domeniului privat al Municipiului Făgăraş, situat în Făgăraş, str.Doamna Stanca, nr.F.N., identificat în CF.nr.108208 Făgăraş.

22.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe, cu respectarea dreptului de preemţiune, a imobilului teren – intravilan, proprietatea Municipiului Făgăraş – domeniu privat, situat în Făgăraş, str.Trandafirilor, teren înscris în CF.nr.107281 Făgăraş, în suprafaţă de 362 mp, aferent construcţiei casă, situată în Făgăraş, str.Trandafirilor, nr.49, proprietate persoane fizice.

23.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe, cu respectarea dreptului de preemţiune, a imobilului teren – intravilan, proprietatea Municipiului Făgăraş – domeniu privat, situat în Făgăraş, str.Trandafirilor, teren înscris în CF.nr.107316 Făgăraş, în suprafaţă de 313 mp, aferent construcţiei casă, situată în Făgăraş, str.Trandafirilor, nr.84, proprietate persoane fizice.

24.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe, cu respectarea dreptului de preemţiune, a imobilului teren – intravilan, proprietatea Municipiului Făgăraş – domeniu privat, situat în Făgăraş, str.Trandafirilor, teren înscris în CF.nr. 107322 Făgăraş, în suprafaţă de 257 mp, aferent construcţiei casă, situată în Făgăraş, str.Trandafirilor, nr.90, proprietate persoane fizice.

25.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe, cu respectarea dreptului de preemţiune, a imobilului teren – intravilan, proprietatea Municipiului Făgăraş – domeniu privat, situat în Făgăraş, str.Trandafirilor, teren înscris în CF.nr. 107325 Făgăraş, în suprafaţă de 250 mp, aferent construcţiei casă, situată în Făgăraş, str.Trandafirilor, nr.93, proprietate persoane fizice.

26.    Proiect de hotărâre privind realizarea unor operaţiuni de cadastru şi carte funciară privind imobilul cu destinaţia „locuinţă”, proprietatea Municipiului Făgăraş – domeniu privat, situat în Făgăraş, str. Ciocanului, nr.6, ap.2, înscris în CF.nr.io6i70-Ci-U2 Făgăraş.

27.    Proiect de hotărâre privind realizarea unor operaţiuni de cadastru şi carte funciară privind imobilul cu destinaţia „locuinţă”, proprietatea Municipiului Făgăraş – domeniu privat, situat în Făgăraş, str. Ciocanului, nr.6, ap.3, înscris în CF.nr.io6i70-Ci-U3 Făgăraş.

28.    Proiect de hotărâre privind realizarea unor operaţiuni de cadastru şi carte funciară privind imobilul cu destinaţia „locuinţă”, proprietatea Municipiului Făgăraş – domeniu privat, situat în Făgăraş, str. Ciocanului, nr.6, ap.4, înscris în CF.nr.io6i70-Ci-U4 Făgăraş.

29.    Proiect de hotărâre privind realizarea unor operaţiuni de cadastru şi carte funciară privind imobilul cu destinaţia „locuinţă”, proprietatea Municipiului Făgăraş – domeniu privat, situat în Făgăraş, str. Ciocanului, nr.6, ap.5, înscris în CF.nr.io6i70-Ci-U5 Făgăraş.

Proaspat Alb
Belvedere - revelion 2023
Cabinet ORL
Demgy
Spalatoria GPC
Leloland
Monumente funerare

30.     Proiect de hotărâre privind realizarea unor operaţiuni de cadastru şi carte funciară privind imobilul cu destinaţia „locuinţă”, proprietatea Municipiului Făgăraş – domeniu privat, situat în Făgăraş, str. Ciocanului, nr.6, ap.6, înscris în CF.nr.io6i70-Ci-U6 Făgăraş.

31.    Proiect de hotărâre privind realizarea unor operaţiuni de cadastru şi carte funciară privind imobilul cu destinaţia „locuinţă”, proprietatea Municipiului Făgăraş – domeniu privat, situat în Făgăraş, str. Ciocanului, nr.6, ap.7, înscris în CF.nr.io6i70-Ci-U7 Făgăraş.

32.    Proiect de hotărâre privind realizarea unor operaţiuni de cadastru şi carte funciară privind imobilul cu destinaţia „locuinţă”, proprietatea Municipiului Făgăraş – domeniu privat, situat în Făgăraş, str. Ciocanului, nr.10, ap.5, înscris în CF.nr.io6i72-Ci-U5 Făgăraş.

33.    Proiect de hotărâre privind realizarea unor operaţiuni de cadastru şi carte funciară privind imobilul cu destinaţia „locuinţă”, proprietatea Municipiului Făgăraş – domeniu privat, situat în Făgăraş, str. Ciocanului, nr.10, ap.6, înscris în CF.nr.io6i72-Ci-U6 Făgăraş.

34.    Proiect de hotărâre privind realizarea unor operaţiuni de cadastru şi carte funciară privind imobilul cu destinaţia „locuinţă”, proprietatea Municipiului Făgăraş – domeniu privat, situat în Făgăraş, str. Clorului, nr.15, ap.5, înscris în CF.nr.io6i85-Ci-U5 Făgăraş.

35.    Proiect de hotărâre privind realizarea unor operaţiuni de cadastru şi carte funciară privind imobilul cu destinaţia „locuinţă”, proprietatea Municipiului Făgăraş – domeniu privat, situat în Făgăraş, str. Clorului, nr.19, ap.8, înscris în CF.nr.io6i87-Ci-U8 Făgăraş.

36.    Proiect de hotărâre privind realizarea unor operaţiuni de cadastru şi carte funciară privind imobilul teren în suprafaţă de 317 mp, edificat cu construcţii – domeniu public, situat în Făgăraş, str. Dr.Ioan Şenchea, nr.23, înscrise în CF.nr.107607 Făgăraş.

37.    Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilului teren, situat în Făgăraş, str.Mihai Eminescu, categoria de folosinţă „curţi construcţii”, în suprafaţă de 375 mp şi atestarea la domeniul privat al Municipiului Făgăraş.

38.    Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilului teren cu destinaţia „drum”, în suprafaţă de 591 mp, situat între B-dul Unirii şi Strada Doamna Stanca, ca fiind de uz şi interes public local şi atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş.

39.    Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilului teren cu destinaţia „părculeţ”, în suprafaţă de 1025 mp, situat între B-dul Unirii şi Strada Doamna Stanca, ca fiind de uz şi interes public local şi atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş.

40.    Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilului în suprafaţă de 4675 mp situat în spatele blocurilor de la intersecţia străzilor Şcolii, Mihai Eminescu şi B-dul Unirii, ca fiind de uz şi interes public local şi atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş.

41.     Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului de evaluare nr. 1237/22.06.2022 pentru imobilul teren intravilan proprietatea Municipiului Făgăraş – domeniu privat, situat în Făgăraş, str. Mălinului nr 2, identificat in CF 107598 Făgăraş, în suprafaţă de 148 mp, aferent construcţiei proprietate persoane fizice.

42.    Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă, a 5 (cinci) loturi de teren domeniul public al Municipiului Făgăraş, în suprafaţă de 18 mp fiecare, din suprafaţă totală de 3628 mp, înscrisă în CF.nr.106007 Făgăraş, str.Titu Perţia, aferente construcţiilor „garaje demontabile”.

43.    Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a imobilului apartament cu destinaţie „cabinet medical” proprietate privată a Municipiului Făgăraş, situat în Făgăraş, str.Tăbăcari, bl.8, sc.A, ap.2, identic cu cel înscris în CF.nr.ioi684-Ci-Un Făgăraş.

44.    Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de concesiune nr.9120/01.05.2015, în sensul schimbării concesionarului, ca urmare a încheierii Contractului de Donaţie încheiat în formă autentică sub nr.2501/27.10.2020.

45.    Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării preambulului HCL.nr.124/30.05.2023.

46.    Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării preambulului HCL.nr.125/30.05.2023.

47.     Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării preambulului HCL.nr.126/30.05.2023.

48 .     Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Făgăraş, a imobilului teren-intravilan, situat în Făgăraş, str.Eprubetei, înscris în CF.nr.102828 Făgăraş, nr.top.3194/2/99, în suprafaţă de 1.440 mp.

49.    Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuinţele din fondul locativ al Municipiului Făgăraş.

50.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, Organigramei şi Statelor de funcţii din cadrul Bibliotecii Municipale „Octavian Paler” Făgăraş.

51.     Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Structurii Consultative a copiilor “Consiliul Local al Copiilor”, la nivelul Municipiului Făgăraş.

52.    Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcţii publice de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Făgăraş.

53.    Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţa (IULIE 2023).

54.      Raport de activitate pe anul 2022, înregistrat la Primăria Făgăraş sub nr.39.595/13.06.2023, ‘ al doamnei ŞUTEU MARILENA-DORINA (consilier local FDGR).

55.     Raport de activitate pe anul 2022, înregistrat la Primăria Făgăraş sub nr.40.997/23.06.2023, al doamnei ALDEAIULIANA (consilier local Pro-România.).

56.    Raport de activitate pe anul 2022, înregistrat la Primăria Făgăraş sub nr.40.997/23.06.2023, al doamnei ALDEAIULIANA (consilier local Pro-România.).

57.    Diverse

Proiectele pot fi citite pe larg, aici.


Apreciază
Distribuie