Cine eliberează certificate energetice la Făgăraş

Făgărăşenii care vor să-şi vândă apartamentele sau care doresc să îşi construiască o casă nouă n-o mai pot face de anul acesta fără un cenrtificat energetic. Introdus în România din luna iulie acest an, noul document este încă o necunoscută pentru cei mai mulţi proprietari de locuinţe. Şi o cheltuială în plus.

Ziarul „Bună Ziua Făgăraş” s-a interesat cum şi de unde se poate obţine acest certificat energetic. Nu daţi fuga la Primărie, la Compartimentul Urbanism, pentru că nu de acolo vine rezolvarea, ci de la un auditor energetic autorizat.
Se pare că în oraşul nostru trei persoane au dreptul să elibereze acest act, anume: Ovidiu Grama, Maria Juncu şi Gheorghe Juncu. Aceşti oameni sunt ingineri constructori de meserie, au absolvit un curs de specializare şi au obţinut un atestat în domeniu.Fagaras - sens giratoriu

Documentele solicitate de auditor

Cea care ne-a explicat în amănunt paşii care trebuie urmaţi pentru a intra în posesia documentului este auditorul Maria Juncu.

„Pentru eliberararea unui certificat energetic, auditorul are nevoie de cât mai multe informaţii referitoare la clădire: planurile clădirii (plan parter, etaj, secţiuni longitudinale şi transversale, faţade, detalii constructive), materiale folosite, sistem de încălzire, sistem de preparare apă caldă şi sistem de iluminat. În cazul în care este vorba despre un apartament, atunci este nevoie de planul apartamentului (nu al întregului bloc) şi, desigur, sunt necesare şi informaţiile despre încălzire, apă caldă şi iluminat pentru acel apartament. Pe lângă planurile de construcţie, este indicat ca solicitantul să pună la dispoziţia auditorului şi un act de dobândire al imobilului, precum un contract de vânzare – cumpărare sau moştenire, dar şi un extras CF”, explică Maria Juncu.

Ca şi cost, certificatul energetic are tarife diferenţiate în funcţie de imobil: „Noi nu practicăm un preţ pe metru pătrat, costul fiind diferit pentru garsonieră, apartament sau casă. În cazul în care sunt solicitate certificate pentru alt tip de clădiri, stabilim preţul în funcţie de volumul de muncă necesar pentru eliberarea respectivului certificat.”

Un certificat energetic se eliberează, în medie, într-un termen de 3 zile.

PSD - alegeri locale 2024
Proaspat Alb
JTTI
Florian Shaorma

Îl cere notarul

Din 19 iulie acest an vânzătorul unui imobil trebuie să-i înmâneze cumpărătorului, odată cu actele şi cheia apartamentului, şi certificatul energetic, în original, care arată performanţa energetică a clădirii. Potrivit şefei Compartimentului Urbanism din cadrul Primăriei Făgăraş, Liliana Boer, acesta este solicitat de notar în momentul perfectării contractului de vânzare-cumpărare.

Un contract de vânzare încheiat în lipsa actului este pasibil de a fi atacat în justiţie şi de a fi declarat nul.

Pentru aproape toate imobilele este nevoie de certificat, cu câteva excepţii: monumente istorice, biserici sau clădiri industriale folosite provizoriu până la maximum 2 ani.

Certificatul de eficienţă energetică este valabil 10 ani de la data eliberării, cu excepţia situaţiei în care, pentru clădirea sau unitatea de clădire la care există certificat în valabilitate, se efectuează lucrări de renovare majoră, care modifică parţial consumurile energetice ale acesteia.

(Cristina Cornilă)


Apreciază
Distribuie