Consilierii locali, convocați în şedinţă extraordinară de îndată

Primăria Făgăraș a anunțat că a convocat Consiliul Local pentru miercuri, 26 februarie, ora 12. Pe ordinea de zi a ședinței extraordinare de îndată sunt patru proiecte de hotărâre, toate legate de activitatea de termoficare.

Astfel, consilierii vor hotărî în privința rezilierii Contractului de delegare a gestiunii Serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Făgăraș, încheiat cu S.C. ECOTERM S.A. Făgăraș, și preluarea bunurilor de retur și a documentelor tehnico-economice aferente ce compun sistemul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Făgăraș.

Aleșii locali vor decide și asupra dării în administrare a Serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat,  inclusiv a infrastructurii tehnico-edilitară specifică, aferentă sistemului de alimentare cu energie termică al Municipiul Făgăraș, către Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș.

Al treilea proiect de hotărâre se referă la stabilirea de principiu a prețului local pentru Serviciul de alimentare centralizată cu energie termică.

TMF Copy Center
Monumente funerare
Amanet King Onix

Ultimul proiect de pe ordina de zi a ședinței extraordinare de îndată vizează continuarea activității pentru salariații S.C. ECOTERM S.A. Făgăraș prin preluarea lor de către Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș.

 

foto: arhivă


Apreciază
Distribuie