Dotări noi pentru atelierul – școală de la Colegiul Aurel Vijoli

Parteneriatul între Colegiul Aurel Vijoli și firmele franceze din proiectul „Școala Profesională Franceză” continuă și se dezvoltă pe zi ce trece. Agenții economici sunt parte activă în procesul de formare a elevilor.

Pregătirea elevilor școlii profesionale este alcătuită din două componente distincte:

– pregătirea în școală

– instruirea profesională practică, acolo unde rolul partenerilor este foarte important.

Colaborarea școlii cu firmele STI International și Plastimo Marine Roumanie, pentru specializarea elevilor de la Şcoala Profesională Franceză din domeniile textile şi pielărie, vizează mai multe aspecte, începând de la conținutul programelor pentru instruirea practică a elevilor, aspect care a fost stabilit prin consultare cu agenții economici.

Agenții economici aduc un plus de valoare în pregătirea elevilor, mai ales că apropie procesul de învățământ de procesul de producție prin efectuarea orelor de instruire practică în firme. Elevii învaţă astfel în condiții reale și utilizează echipamente moderne.

Monumente funerare
Firma servicii renovare
Amanet King Onix
Moveos
curatare tapiterie
Victoria Federal IFN
Spalatoria GPC

Pentru a optimiza pregătirea practică a elevilor, este necesar ca o parte din instruire să se desfăşoare în atelierul – școală. Acesta a fost echipat anul trecut de firmele STI Internațional și Plastimo Marine cu 10 mașini de cusut.

Săptămâna trecută, firmele au completat dotarea acestuia cu încă trei mașini de cusut speciale pentru materialele utilizate în confecționarea produselor textile. Tot aceste firme se preocupă continuu de punerea la dispoziția elevilor a materialelor utilizate în desfășurarea orelor.Scoala Profesionala Franceza Fagaras atelier_02

La finalul anului școlar trecut, șase elevi cu rezultate deosebite au fost premiați de conducerea firmelor, premiile fiind în valoare de 5.700 de lei.

Competiția pentru câștigarea acestor premii, ce vor fi date tot la finalul anului școlar, este una acerbă în rândul elevilor. Ei înţeleg cât de importantă este seriozitatea, consecvența și dobândirea competențelor specifice meseriilor de confecționer produse textile și marochiner pentru care se pregătesc.

Ceilalți agenți economici parteneri ai Şcolii Profesionale Franceze (S.C. Dedienne Roumanie, S.C. Fenec Rubber Eastern Europe şi S.C. Guerin Roumanie) s-au angajat împreună cu S.C. STI International şi S.C. Plastimo Marine să sponsorizeze costul uniformelor școlare pentru toți elevii Şcolii Profesionale Franceze Făgăraş. Aceştia vor primi gratuit sacouri cu însemnele „SPFF”.


Apreciază
Distribuie