GAL Ţara Oltului, în faţa bilanţului

La nici un an de zile de la momentul începerii activităţii în baza Planului de Dezvoltare Locală realizat şi aprobat pentru comunele Ţării Făgăraşului din judeţul Sibiu (Arpaşu de Jos, Cârţa, Cârţişoara, Porumbacu de Jos, Racoviţa şi Turnu Roşu) şi din judeţul Vâlcea (Câineni, Titeşti şi Boişoara), Grupul de Acţiune Locală (GAL) a ajuns în faza prezentării unui nou bilanţ de activitate.

Potrivit unui comunicat de presă remis de GAL Ţara Oltului, bilanţul a fost prezentat în sala de şedinţe a Primăriei Porumbacu de Jos. La eveniment au participat mai mulţi membri ai echipei ce lucrează în cadrul structurii, consultanţi şi beneficiari ai unor proiecte depuse spre finanţare prin intermediul GAL „Ţara Oltu¬lui”.

Astfel, reprezentantul legal GAL „Ţara Oltului”, Camelia Limbăşan, ne-a infor¬mat că, în cadrul sesiunii recent încheiate, întreprinzătorii şi reprezentanţii administraţiilor locale din teritoriu au depus 13 proiecte ce au trecut testul de eligibilitate al echipei de selecţie din cadrul GAL-ului.
Întreprinzătorii sectorului privat au depus 7 proiecte pe diferite măsuri, în valoare de 432.000 de euro, iar sectorul public 5, în valoare de 127.000 de euro.

Tot în cadrul acestei se¬siuni, Asociaţia Grupul de Acţiune Locală “Ţara Oltului” a depus pe Măsura 421- Im¬plementarea proiectelor de cooperare, un proiect în va¬loare de 35.000 euro, ce va fi realizat în cooperare cu un partener francez (GAL Pays de Saint Brieuc Sud).

Amanet King Onix
Mogaldea Therapy
Proaspat Alb
Fantanita Craiesei
Demgy
Spalatoria GPC
Cabinet ORL

Prin proiectele depuse în cadrul acestei sesiuni la GAL “Ţara Oltului”, administraţiile publice din zonă doresc să realizeze o zonă de agrement pentru comunitate şi un teren multifuncţional pen¬tru organizarea de eveni¬mente culturale (comuna Porumbacu de Jos, sat Porumbacu de Sus), diverse trasee turistice (comunele Cîrţişoara şi Tur¬nu Roşu) şi să promoveze turis¬mul (comuna Arpaşu de Jos).

De la data semnării con¬tractului de finanţare  (mai 2013), în cele trei sesiuni derulate, la GAL “Ţara Oltu¬lui” au fost depuse 56 de pro¬iecte eligibile. Dintre aces¬tea, 21 au fost deja incluse în finanţare, beneficiarii sem¬nând contractual de finanţare cu APDRP din cadrul Ministerului Agri¬culturii.

(Alexandru Socaciu)


Apreciază
Distribuie